"УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, "Райфайзенбанк България" и собственикът на "Пощенска банка" - "Юробанк България", вече официално влизат под прекия надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ) от днес.

С това вече в сила е тясното сътрудничество между Българската народна банка (БНБ) и ЕЦБ, което трябваше да стане факт от 1 октомври.

В резултат на него ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор на тези пет български банки, както и ще осъществява наблюдение над останалите в сектора, които остават под надзора на БНБ. В правомощията на европейската банка влиза издаването на лицензи, одобрения, общи препоръки и други.

5 български банки минават под надзора на Европейската централна банка

5 български банки минават под надзора на Европейската централна банка

ЕЦБ не желае да надзирава пряко български и хърватски банки с национален капитал

ЕЦБ ще отговаря и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции.

Подуправителят с ресор "Банков надзор" Радослав Миленков става представител на БНБ в Надзорния съвет на ЕЦБ. От друга страна ръководителят на управление "Емисионно" е представител на страната в Единния съвет за преструктуриране.

Установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ беше част от условията за влизане на България във валутния механизъм ERM II. Страната, заедно с Хърватия, беше официално приета в "чакалнята" на Еврозоната в началото на юли месец.

България е приета в ERM II

България е приета в ERM II

Oт 13 юли България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс 1.95583 лева за 1 евро