След близо две години на висока инфлация, при някои стоки се наблюдава спад в цените. В някои региони на света спада обхваща цялата икономика. Например в Китай общия индекс на цените бележи спад от 0.2% през октомври спрямо същия месец година по-рано.

За повечето потребители спад в цените означават дългоочаквано облекчение в месечните разходи, но редица икономисти и мениджъри изказват опасения от дефлационните процеси.

Презапасяване

Производители и търговци, които са се презапасили със суровини и стоки, опитвайки по този начин да изпреварят инфлацията и да могат да реализират по-големи печалби или да държат по-дълго време ниски цени, което би им дало конкурентно предимство.

При спад на цените, тези компании могат да пострадат и дори да фалират, тъй като биха продавали на загуба. Фалит на производители и търговци би имал негативен ефект върху безработицата, а това определено не би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката.

Защо да купим сега?

Един от първите уроци, които студентите научават в лекциите по микроикономика, е, че когато цената на дадена стока е по-висока, хората искат по-малко от нея. А когато цената на една стока е по-ниска, хората искат повече от нея.

Но проблемът с дефлацията е, че когато хората започнат да очакват по-ниски цени в бъдеще, те нямат голям стимул да правят покупки точно сега. Например, освен ако не е абсолютно необходимо, защо бихте купили нова фурна днес, ако смятате, че цената ще падне значително след месец?

Когато достатъчно хора мислят по този начин, това води до съществен спад в потреблението. Това може да предизвика рецесия, ако означава, че предприятията не могат да си позволят да наемат толкова много работници и отново се стига да висока безработица.

Икономиката на Китай върви към дефлация

Икономика №2 върви към дефлация

Има няколко основни предизвикателства, които висят пред страната

Не всички покупки са еднакви

Дефлацията може да бъде положителна и да окаже положителен ефект върху потреблението, ако тя касае продукти за ежедневна употреба (храни, напитки и други), тъй като по-ниските цени водят до по-високо потребление и по-голяма икономическа дейност.

Проблемът е, че дори при намаление в цените на основни продукти, това рядко води до намаление на цените на вторични консуматори като ресторанти, хотели и барове, където дефлацията е рядко наблюдаван процес.

Както вече стана въпрос, спад в цените на стоки, които не се купуват ежедневно, води до забавяне и изчакване в покупките.

И все пак...

Умерен спад на цените може да има много преимущества, особено когато икономика се опитва да излезе от рецесия.

Война в Близкия Изток, петролни шокове и инфлация: Връщаме ли се в 70-те?

Война в Близкия Изток, петролни шокове и инфлация: Връщаме ли се в 70-те?

Навлизаме ли в десетилетие на стагфлация?