Нетната печалба на Novatek за второто тримесечие на годината нараства повече от два пъти като достига до 1,35 милиарда щатски долара, предава Reuters. Най-големият руски производител на втечнен природен газ (LNG), възвръща обемите на производство от преди пандемията.

Според енергийните експерти това е знак, че глобалната икономическа активност започна постепенно да се подобрява.

Катар взема надмощие в бързо развиващия се пазар на втечнен газ

Малката страна от Близкия изток, която иска да бъде хегемон на пазара на втечнен газ

Един от големите печеливши е Пакистан

Руският Novatek набира все по-голяма сила срещу лидера "Газпром", който доминира на газовия пазар в страната от десетилетия. Големият успех на Novatek в разработването на масивния проект за втечнен природен газ "Ямал" успя да създаде така необходимата диверсификация за руската енергийна индустрия.

Гръм в газовия рай: Novatek започва добив на водород от Арктическия океан в Русия

Гръм в газовия рай: Тази компания започва добив на водород от Арктическия океан в Русия

Тя е пионер сред местната енергийна промишленост

Компанията е и първата, която ще се промени спрямо изискванията на пазара и ще започне да произвежда водород. Причината за това е, че основните пазари, на които тя доставя са Европа и Източна Азия, а именно там производството на "устойчиви" енергийни източници става все по-важно. Чрез промяната на стратегията си Novatek се отклонява значително от установените традиции в руската енергетика.

Чрез диверсификацията на дейностите си, компанията може да се превърне в една от корпорациите, преминаващи към добив на водород глобално, както и в тотален лидер по отношение промяната за руските компании изобщо.