Печалбата на банките в България се е увеличила с 61,5% до 1 млрд. лева за първите четири месеца на годината. Сравнението е спрямо същия период на 2022 година, според актуалните данни на Българската народна банка (БНБ).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на април възлиза на 17.7 млрд. лв. и спрямо края на март 2023 г. се увеличава с 253 млн. лв. (1,5%). За месечното му нарастване влияние оказва динамиката на печалбата за периода.

Снимка 611167

Източник: БГНЕС

За гражданите се увеличават кредитите

По данни на БНБ, общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4,9 млрд. лв. (4,8%) до 106,5 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 4,1 млрд. лв. (31,1%) до 17,2 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл - с 801 млн. лв. (0,9%) до 89,2 млрд. лв.

Кредитите за домакинства се повишават с 392 млн. лв. (1,1%), за нефинансови предприятия - с 222 млн. лв. (0,5%), за други финансови предприятия - със 161 млн. лв. (2,3%), и за сектор държавно управление - с 25 млн. лв. (2,8%).

Спрямо края на март 2023 г. депозитите в банковата система намаляват със 790 млн. лв. (0,6%) до 136,7 млрд. лв.

БНБ предприема мерки за затягане на кредитирането

БНБ предприема мерки за затягане на кредитирането

Според централната банка тази мярка ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система

Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 577 млн. лв., 1,3%), на други финансови предприятия (с 507 млн. лв., 10,7%), на кредитни институции (с 497 млн. лв., 5,5%) и на сектор държавно управление (със 112 млн. лв., 2,5%), докато депозитите на домакинства нарастват (с 904 млн. лв., 1,2%).

През 2022 година банките продължиха да увеличават повечето си такси.

Средната такса за междубанков превод на хартия е поскъпнала с близо 20% за една година. Скъпи са и касовите услуги, а внасянето на пари на каса също се таксува и възлиза на около 0.20% - 0.30% от сумата.

Откриването на разплащателна сметка в офис на банката за година е поскъпнало значително - от средно 2.52 лв. на 3.18 лв., а ако към нея има и дебитна карта - от 1.57 лв. на 2.15 лв.

Тегленето от банкомат също е поскъпнало минимално и към края на 2022 г. възлиза на средно 0.13% от сумата, но не по-малко от 0.30 лв. Същата операция, но от АТМ на друга банка струва 0.18% от сумата, но минимум 1.39 лв., става ясно от данните на БНБ.

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

Централната банка оценява рисковете пред прогнозата за ръста на реалния БВП като балансирани