Агенцията за управление на държавния дълг на Великобритания (DMO) съобщи, че през 2023 година планира да емитира държавни облигации на обща стойност £241,1 млрд. ($290 млрд.). Анализатори, анкетирани предварително от Bloomberg, очакваха през тази година да бъдат продадени държавни облигации на обща стойност £233 млрд. ($280 млрд.).

DMO обяви намеренията си по същото време, когато Министерството на финансите на страната публикува традиционното си пролетно изявление относно бюджета.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на Великобритания падна в началото на седмицат с 16 базисни пункта до 3,32%.

От всички облигации, емитирани тази година от Великобритания, 36% ще бъдат облигации с падеж до седем години или по-малко - при средно 27% за този вид ценни книжа за предишни години.

Според експерти, предвид все още високата доходност на държавните облигации (в случай че се запази) и повишените рискове при много други видове инвестиции, държавните облигации се очаква да бъдат привлекателни за инвеститорите.

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Властите в САЩ вече взимат мерки за справяне със ситуацията, но акциите на много банки вчера паднаха значително