Постъпленията в Националната агенция за приходите (НАП) през първата половина на 2022 година са над 14,9 милиарда лева са, което е с 1,6 млрд. лева, или с 12% повече, в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на НАП.

До края на юни приходите за държавния бюджет са близо 8,2 млрд. лева - като данъкът върху доходите на физически лица е почти 2,2 млрд. лева, корпоративният данък е 1,7 млрд. лева, а събраният ДДС е повече от 4 млрд. лева.

Приходите от осигурителни вноски към 30 юни са близо 6,3 млрд. лева. По-конкретно, от тях над 3,7 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване (ДОО), 1,6 млрд. лв. са за здравноосигурителни вноски и 920 млн. лева - за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративния данък - 38%. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 8%, а осигурителните вноски растат устойчиво с над 12%, спрямо същия период на миналата година, уточняват от НАП.

"Отличните резултати, които отчитаме, се дължат както на партньорския подход от страна на НАП към бизнеса и гражданите, така и на тяхното добросъвестно поведение. Удовлетворени сме от факта, че за пореден път наблюдаваме увеличение на доброволното деклариране и плащане от страна на данъкоплатците", коментира изпълнителният директор на НАП Румен Спецов по повод високия ръст на приходите.

Над 11,9 милиарда лева постъпления в НАП за 5-те месеца, с най-висок ръст е корпоративният данък

Над 11,9 милиарда лева постъпления в НАП за 5-те месеца, с най-висок ръст е корпоративният данък

Спрямо миналата година, нарастването е с над 10%