Обемът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света през първата половина на 2020 г. е намалял с 49% в сравнение със същия период на 2019 г. поради ограничителни мерки за коронавирус. Това констатира докладът на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

"Глобалните потоци от ПЧИ (с изключение на офшорните финансови центрове в Карибите) бяха подложени на силен натиск през първата половина на 2020 г. поради пандемията COVID-19. Те достигнаха приблизително 399 млрд. долара, което е с 49% по-малко от 2019 г., тъй като блокировките по света принудиха компаниите да отложат съществуващите инвестиционни проекти и да отложат несъществени инвестиции, за да запазят паричните си буфери ", се казва в доклада, публикуван във вторник.

Отбелязва се, че намаляването е засегнало всички основни форми на преки чуждестранни инвестиции. По този начин броят на обявените нови инвестиционни проекти е намалял с 37%, броят на трансграничните сливания и поглъщания е намалял с 15%. А обявените транзакции за финансиране на трансгранични проекти, които са важен източник на инвестиции в инфраструктура, са спаднали с 25%.

"Най-големият спад е в развитите икономики, където ПЧИ достигат приблизително 98 млрд. долара през първата половина на тази година - 75% спад спрямо същия период на 2019 г.", се посочва в доклада.Притокът на ПЧИ в развиващите се страни е намалял с 16%, по-малко от очакваното преди. В допълнение, потоците от ПЧИ са били с 28% по-ниски в Африка, 25% по-ниски в Латинска Америка и Карибите и само 12% по-ниски в Азия, главно поради силните инвестиции в Китай. Пояснява се, че през първата половина на 2020 г. развиващите се страни в Азия представляват повече от половината от световните ПЧИ.

"Притокът на ПЧИ в страни с икономики в преход е спаднал с 81% поради силния спад на този показател в Руската федерация", казват експерти.

Съобщава се, че обемът на ПЧИ в света през цялата 2020 г. ще намалее, както се прогнозира и по-рано, с 30-40%.

"Темповете на рецесия в развитите икономики вероятно ще се изравнят, тъй като през третото тримесечие вероятно ще се засили част от инвестиционната активност. Очаква се притокът на инвестиции в развиващите се страни да се стабилизира, а Източна Азия да покаже признаци на предстоящо възстановяване", казват експерти.

Подчертава се, че перспективите остават силно несигурни в зависимост от продължителността на здравната криза, причинена от коронавируса, и ефективността на политическите мерки за смекчаване на икономическото въздействие на пандемията.