Преките чуждестранни инвестиции в България за периода между януари и ноември месец са се свили с над половин милиард евро или с 40,9%. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Към края на ноември 2018 година инвестициите възлизат на 795,4 милиона евро или с 549,7 милиона евро по-малко в сравнение със същия период на предходната година, когато те достигат 1,345 милиарда евро или 2,6% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Само за ноември месец потокът вложения е отричателен - минус 21,9 милиона евро при 274,1 милиона евро за същия месец на 2017 година.

От общите инвестиции дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 5,7 милиона евро за разглеждания период.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 7,1 милиона евро за месеците между януари и ноември. За предходната година този резултат е 18,7 милиона евро.

Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (3,4 милиона евро), Украйна (0,8 милиона евро) и Германия (0,8 милиона евро).

Реинвестираната печалба на чуждестранните инвеститори в страната обаче се увеличава осезаемо през 2018 година. Към края на ноември той възлиза на 192,9 милиона евро при 95,9 милиона евро за 2017 година.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за периода идват от Холандия (767,1 милиона евро), Германия (122 милиона евро) и Белгия (67,9 милиона евро).

Данните показват, че размерът на преките инвестиции на България в чужбина се е свил леко от 299,4 милиона лева за 2017 година до 279,7 милиона евро за миналата.