Европейската централна банка (ЕЦБ) отново остави основните си лихви на вече достигнатите равнища. Това съобщиха от ЕЦБ след края на днешното заседание по определяне на паричната политика на банката. Това е втори пореден път, в който рекордно високите лихвени ставки остават без промяна. Този ход вкъщност беше очакван от мнозинството анализатори.

Лихвата на ЕЦБ по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - се запазва на ниво от 4,5%. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) е 4%, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) остава 4,75.

Защо ЕЦБ не очаква бум на потреблението в еврозоната?

Защо ЕЦБ не очаква бум на потреблението в еврозоната?

По-голямата част от спестяванията през пандемията се държат до голяма степен от най-богатите домакинства

На предишното си заседание, провело се в края на октомври, ЕЦБ предприе лихвена "пауза", след 10 поредни увеличения на ставките за период от 16 месеца.

Днешното второ поредно запазване на лихвените нива идва след изненадващото понижение на инфлацията в еврозоната през ноември до 2,4% на годишна база, което се доближава до целта от 2%, заложена от ЕЦБ. Това засили очакванията, че ЕЦБ няма да промени основните лихвените проценти на последното си заседание за 2023 гозина.

ЕЦБ остави основните лихви без промяна - след 10 поредни повишения

ЕЦБ остави основните лихви без промяна - след 10 поредни повишения

Каква е причината