Обемът на инвестициите на Русия в държавни облигации на САЩ към януари тази година възлиза на едва 67 милиона долара, следва от документи на Министерството на финансите на САЩ, съобщи "Комерсант".

По-конкретно, от тях дългосрочните ценни книжа възлизат на 54 милиона долара, а краткосрочните ценни книжа са за 13 милиона долара.

Имайки предвид общият размер на инвестициите на Русия в чуждестранни ценни книжа, както и инвестициите й в американски дълг до преди няколко години, то сега посочената сума в американски облигации практически клони към "нула".

От финансовите данни се вижда, че от края на миналата година, Русия "скоростно" разпродава притежаваните от нея американски облигации. Така наппример, през ноември 2022 г. те са възлизали на близо 2,1 млрд. долара, а през декември вече са $629 милиона.

Русия започна да намалява инвестициите си в американски държавни облигации от април 2018 г., когато те възлизаха на значителнит 96 млрд. долара, т.е. те сега са по-малко от 1% спрямо 2018 г.

Най-големият притежател на американски ценни книжа в света продължава да е Япония. Страната дори увеличи инвестициите си спрямо миналата година, от $1,07 трилиона на $1,1 трилиона.

На второ място е Китай с 859,4 млрд. долара в американски облигации сега, спрямо 867,1 млрд. долара през декември 2022 г. Третият по големина портфейл от американски дълг е на Великобритания, който е нараснал от 654,5 милиарда долара през декември миналата година, на 668,3 милиарда долара към февруари.

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Властите в САЩ вече взимат мерки за справяне със ситуацията, но акциите на много банки вчера паднаха значително