Почти 30% от големите централни банки в света възнамеряват да (продължат да) увеличават златните си резерви през следващите 12 месеца, сочи проучване на Световния съвет по златото (WGC). Това е рекорд за този показател за целия период на съответните проучвания на Световния съвет по златото (WGC), според документите на организацията.

От WGC посочват, че планираните покупки на благородния метал от централните банки, са мотивирани от "желанието да балансират златните си резерви на по-благоприятно стратегическо ниво и от обема на вътрешното производство на злато. Увеличението на златните запаси е мотивирано и от опасенията за финансовите пазари, включително и заради по-високите рискове от кризи в световен мащаб и нарастващата инфлация".

Ще продължат ли да поскъпват златото и среброто и да инвестираме ли в тях? Говори експертът

Ще продължат ли да поскъпват златото и среброто и да инвестираме ли в тях? Говори експертът

Макс Баклаян, изпълнителен директор на Tavex България, в интервю за Money.bg

Отбелязва се, че дадените резултати от проучването се появяват на фона на продължаващото геополитическо напрежение. Откроява се, че "равнището на основните лихвени проценти", "опасенията за инфлацията" и "геополитическата нестабилност" продължават да са главни фактори при вземането на решенията на централните банки за управление на резервите им, както и през миналата година.

Въз основа на данните от проучването на WGC се прави извод, че и "през тази година интересът на централните банки в света към покупките на злато, на фона на рекордните покупки на благородния метал през миналата година, ще се запази", смятат от Световният съвет по златото.

"Бъдещето на международната парично-финансова система продължава да се променя, като централните банки изразяват не толкова голяма увереност в устойчивото превъзходство на щатския долар. В условията на тези тенденции и постоянно променящата се инвестиционна среда, търсенето на злато от централните банки вероятно ще остане устойчиво", се казва още в доклада на WGC.

Индия връща обратно в страната огромни обеми злато, които досега съхранява във Великобритания

Индия връща обратно в страната огромни обеми злато, които досега съхранява във Великобритания

Какво е обяснението на това безпрецедентно действие, което за случва за първи път от 33 години