Федералният резерв (Фед) на САЩ не очаква, че ще бъде "подходящо" да започне намаляване на основните лихви през тази година, защото инфлацията в страната остава висока, съобщи АФП.

Фед предприе цялостна кампания за "охлаждане" на най-голямата икономика в света - след като инфлацията се покачи до 40-годишен връх през миналата година - като повиши основния лихвен процент 7 пъти.

По този начин, към декемврийското заседание на Фед основната лихва достигна диапазона 4,25% - 4,50%, което е най-високото ниво от 2007 г. насам.

По данни от протокола на заседанието, членовете на Фед смятат, че "ще трябва да се запази рестриктивната позиция", докато икономическите данни не донесат увереност, че инфлацията трайно се понижава. Целта е равнище от 2%.

"Никой от участниците не очакваше, че би било уместно да се започне намаляване на основната лихва по федералните фондове през 2023 г.", се уточнява в протокола от заседанието на Фед.

Редица участници в заседанието на Фед през декември са подчертали необходимостта от "ясна комуникация", че забавянето на темпа на повишаване на основнити лихвени не е знак за намаляване на решимостта, когато става въпрос за борбата с инфлацията.

Фед на САЩ със 7-мо повишение на основната лихва за годината, ще продължи и през 2023-а

Фед на САЩ със 7-мо повишение на основната лихва за годината, ще продължи и през 2023-а

Основната цел продължава да е сдържане темпа на инфлацията