Банковият сектор в България е "умерено нестабилен", като фактори за това са както ограничените перспективи за растеж на бизнеса и на печалбите на местните финансови институции, така и фактът, че значителна част от тях са собственост на гръцки и италиански банки. Това се посочва в оценката на международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P's), публикувана в началото на януари, пише днес "Капитал Daily".

Според анализаторите общата оценка за банковия сектор в страната се влошава, въпреки че България остава част от т.нар. група 7 (S&P's класира банковите системи в отделните страни в 10 групи, като рискът е най-нисък в група 1 и най-висок в група 10), в която влизат още държави като Ирландия, Португалия, Русия и Йордания.

Оценката на S&P's се извършва на база представянето на банковия сектор по шест показателя, разделени в две основни категории - икономически риск и индустриален риск (риск за сектора). В първата се включват устойчивост на икономиката, икономически дисбаланси и кредитен риск в икономиката. Оценката на българските банки по тези показатели остава непроменена спрямо последния доклад за страната.

От S&P's обаче отчитат влошаване на представянето във втората група, в която влизат показателите институционална рамка, конкурентна динамика и финансиране на системата. Оценката на агенцията за категорията е променена от 6 на 7 (по скала от 1 до 10, където 1 е "нисък" риск, а 10 е "изключително висок" риск), като влошаването идва от показателя конкурентна динамика, където според анализаторите рискът се повишава от "среден" до "висок".

"Преди кризата рисковият апетит на българските банки по наше мнение беше висок", отбелязват от S&P's. През последните години подходът по отношение на практиките на кредитиране е станал по-умерен, като очакванията са това поведение да се запази поне в средносрочен план. "Кредитирането вече не е фокусирано върху рискови и циклични сектори, както беше в миналото, като кредитната експанзия вероятно ще остане слаба поне през следващите няколко години", се посочва в анализа.

Въпреки това авторите на доклада смятат, че банковият сектор в страната остава "умерено нестабилен" с оглед на трудната среда и забавянето на икономиката. "Това може да дестабилизира системата, особено като се имат предвид високите равнища на чуждестранна собственост. Чуждите банки може да продадат българските си подразделения или да свият местните им операции", посочват от рейтинговата агенция.