Международната агенция Moody's публикува своята прогноза за дългосрочния кредитен рейтинг на почти всички държави в света. Или поне на тези, които се следят от нейното подразделение Investor Service.

В своя иконографика от организацията дори посочват за кои страни се очаква да останат със стабилен рейтинг, както и за кои се очаква промяна към повишаването или понижаването му.

Отчитаният инвестиционен рейтинг варира от Ааа до Baa3. По отношение на спекулативния рейтинг той варира от Ba1 до C, което е най-ниското ниво, отчитащо неплатежоспособност на държавата. Рейтингите на всички държави, падащи под границата от Ba1, влизат в категорията "боклук".

От агенция Moody's поставят България на ниво Baa1 със стабилна перспектива. Почти всички държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са с такава перспектива.  

Изключение правят Румъния, Словения и Сърбия, за които се очаква да има повишаване на кредитния рейтинг. Обратно - за Полша, Хърватия и Черна гора се прогнозира намаляване.

С най-високо ниво на рейтинга от ЦИЕ са Чехия, Естония, Словакия и Полша. От друга страна най-ниско е това на Босна и Херцеговина, Черна Гора, Албания и Сърбия.

Снимка 262720

Източник: moodys.com