Приходите на пенсионните фондове у нас се повишават с осезаеми темпове всяка година, като 2016 година не прави изключение. За периода между януари и септември нетните приходи на дружествата са достигнали общ размер от 60,505 милиона лева.

Този резултат показва ръст от близо 9 милиона лева за година, като за същите месеци на 2015 година те са били в размер на 51,945 милиона лева. Най-големи приходи отчитат фондовете "Доверие" АД, "Съгласие" АД и "ДСК-РОДИНА" АД.

Общо осигурените лица към края на септември 2016 година достигат 4,429 милиона души, показват данните на Комисията за финансов надзор.

Какви пенсии ще получават тези хора обаче зависи от доходността на дружеството, в което влизат техните партиди. А ето каква е тя за отделните фондове за периода между септември 2014 година и септември 2016 година:

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

В тях партиди имат всички работещи на трудов договор, които са родени след 1959 година.

За последните две години най-голяма доходност на годишна база гарантират "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" с резултат от съответно 5,05% и 3,96%.

Следват ги "Топлина" и "Доверие" с доходност от 3,81% и 3,63%.

От друга страна най-ниска доходност имат "ЗУПФ Алианц България" и "ДСК-Родина" със съответно 1,29% и 1,42%.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

В тази категория отново лидери са "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" с резултат от 4,58% и 4,28%.

Най-ниска доходност пък отчитат "ППФ - Бъдеще" и "ЗППФ Алианц България", които са на едно ниво от 1,26%.

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

За разлика от универсалните фондове, при тези хората могат да се осигуряват по желание, като единственото условие е да са родени след 1959 година.

Тук водещи отново са "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" с доходност от съответно 5,06% и 4,16%. На трето място е "Доверие" с резултат от 4%.

На другия полюс са "ДПФ Алианц България" с 2,03% и "ДПФ - Бъдеще" с 2,38%.