Класическата икономическа теория твърдеше, че е налице връзка в движението на цената на златото и среброто като "благородни метали". Някои анализатори дори говориха, че това са изключително силно корелирани активи. Е, световната пандемия доказа, че това не е точно така. А в момента сме свидетели на безпрецедентно движение на двата метала един спрямо друг.

Отдавна и много анализатори говорят колко по-скъпо е златото от среброто. И че корелацията между двата метала е нарушена. Оказа се обаче, че тя може да става все по-нарушена и да достига нови и нови исторически рекорди.

Например, в момента една унция злато струва колкото цели 115 унции сребро. Още по-лошо бе положението на 19-ти март, когато това съотношение достигна рекордно високо ниво от над 126 и напълно взриви твърденията на всички анализатори. Това бе ниво, невиждано в историята на двата метала.

Ето и как изглежда една графика сравняваща цената на златото, спрямо тази на среброто, на база съотношението при което се търгуват цените им:

Снимка 473281

*Данни към дата 24-ти март 2020-та година, източник - GoldPrice

Кое доведе до рекордната разлика в цените на златото и среброто?

Най-общо казано - пандемията. Тя допринесе за повишено търсене на злато в среда на глобален срив за фондовите пазари, регистрирали най-бързото си влизане на "меча територия" (за по-малко от месец), както и слабото търсене на сребро, защото той се приема предимно като индустриален метал и не толкова като метал запазващ стойността на капитала в момент на трудности.

Казано по друг начин - перфектната буря предопределяща поскъпване на златото и поевтиняване на среброто.

Какво мислят експертите за цените на златото и среброто?

Един от най-големите проблеми пред цената на среброто е окаяното състояние на автомобилната индустрия, което се задълбочи след старта на пандемията. Почти всички водещи световни производители затвориха, или ограничиха производството си, което се отрази и върху търсенето на метала.

"Среброто е много подценено, но затова влияе състоянието на автомобилната индустрия. Без нейното развитие на голямата масова употреба на сребро няма да се върне, както беше преди десет години при 50 долара за унция, както бе преди голямата криза. И съотношението злато-сребро е изключително сбъркано. Не изключвам при покачване на цената на златото, при лош сценарий за световната икономика, среброто също да повиши своята цена и дори да достигне нива от 60-70 долара. Знам, че това звучи, като научна фантастика, предвид на това, че то все още не е стигнало до 20 долара.", според д-р Валентина Григорова-Генчева - директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка по време на инвестиционния форум "Силата на Инвестициите", организиран от Инфосток в края на миналата година.

"Среброто по-принцип би трябвало да се използва повече в индустрията. И в тази насока е малко странно, че в подготовката за рецесия, среброто се съживи", коментира Владимир Малчев, финансист и изпълнителен директор на "Ъп Тренд", по време на същия форум.

Факти, свързани със съотношението злато-сребро

Ето някои интересни факти, свързани с това съотношение, което по своята същност посочва колко унции сребро се купуват с парите, необходими за една унция злато.

Съотношението е било при 12.5 - 323 години преди новата ера.

По време на Римската империя това съотношение е било 12.

През 1980 година, при последния сериозен цикъл на поскъпване на златото и среброто, това съотношение е било едва 17.

През 1991 година, когато среброто достига своето дъно, съотношението намира своя пик при 100.

През 2007 година съотношението е средно 51.

През април 2011 година съотношението се понижава до около 30, откогато започва трайно да се повишава.

Прилики и разлики между златото и среброто

Среброто и златото са благородни метали, но има съществени разлики между тях. Белият метал се използва широко в промишлеността, отвъд функциите за запазване на стойността и защита срещу инфлацията, внушени в по-голяма степен на златото.

В тази насока, традиционно цената на среброто е много по-чувствителна и отгоговаря много по-бурно на периоди на ускоряване и забавяне на ръста на световната икономика (както направи през последния месец, в резултат на световната пандемия).

За разлика от запасите на злато в световен мащаб, тези на среброто намаляват. Към момента златото е около пет пъти по-разпространено от среброто, въз основа на запасите на двата метала.

Сред основните недостатъци на среброто е и факта, че малките търгувани обеми, дават възможност за много по-лесно манипулиране на цената му и по-голяма волатилност.

Освен като недостатък обаче, волатилността може и да е предимство в бъдеще. Например, за да достигне най-високата си стойност от 2011-та година от около 50 долара, среброто трябва да поскъпне близо четири пъти от текущите си нива от около 14 долара. За да поскъпне до върха си, златото трябва да поскъпне с по-малко от 30% от текущите си стойности.

* Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на злато или сребро