Обсъжданията на тазгодишния бюджет поставиха на преден план местните данъци - както заради изборите миналия месец, така и заради предложението за обновяване на данъчните оценки на недвижимите имоти, замръзнали към края на по-предишното десетилетие. Всички данъчни промени обаче трябва да взимат предвид ефекта върху събираемостта - колкото по-висок е един данък, толкова по-малко хора искат (или са в състояние) да го плащат. По тази причина разглеждаме събираемостта на месните данъци в 265-те общини на страната.

Министерството на финансите предоставя данни само за два от местните данъци - този върху моторните превозни средства и върху недвижимите имоти. На тяхна база изчисляват и средна събираемост, представена като дял от потенциалния максимум за отделните общини.

Голямата картина

Очаквано няма нито една община, където събираемостта на медните данъци да е 100%. Някои се приближават близо до тази стойност - в Мирково, Сърница и Козлодуй средната събираемост е 89%, а с 80% или повече са 66 от общините.

Приходи и активи за милиарди се търкалят от десетилетия необложени с данъци

Приходи и активи за милиарди се търкалят от десетилетия необложени с данъци

Финансовият министър "вода гази, жаден ходи"

На регионалната карта се оформят няколко видими клъстера с висока събираемост на данъците - в Средногорието, край Габрово и Велико Търново, около Бургас и Варна, в Родопите. Обратно, събираемостта е ниска в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната. В големите общини тя е по-скоро висока - 78% в столицата, 77% в Пловдив, 80% във Варна.

Снимка 644354

Източник: ИПИ

Има обаче и областни центрове с много ниска обща събираемост - в Търговище тя е едва 54%, във Видин - 61%.

Имоти и автомобили

От двата данъка, които финансовото министерство следи, този на превозните средства е с по-ниска събираемост. И тук има "шампиони" като общините Лъки и Мирково, които успяват да съберат 87% от данъка, но тук с 80% или повече са едва 29 общини.

По-висока събираемост има данъкът върху недвижимите имоти, като тук 12% общи надхвърлят 90%, а Козлодуй и Девня - 95%. На последно място е община Търговище, която успява да събере едва 38% от имотния данък, както и малки общини като Якимово (49%), Трекляно (51%) и Цар Калоян (52%). Някои по-големи градове се приближават до максимума, например Габрово с цели 88%.

По-висок икономически растеж и ниски данъци – възможно ли е?

По-висок икономически растеж и ниски данъци – възможно ли е?

Основните предложения в алтернативния бюджет на ИПИ

През последните години тенденцията е към подобряване на събираемостта, като средната стойност на двата данъка е била 75% за 2022 г., на фона на 66% през 2015 г. Съотношението е по-високо при недвижимите имоти - 78% спрямо 71% при превозните средства, но темповете на дългосрочно подобрение и на двата данъка е сходен.

Четиво за архитекти на данъчни реформи

Тенденциите в събираемостта трябва да се имат предвид при планирането на корекции в данъчната политика. Всяко повишение заплашва да намали събираемостта, особено, както става ясно от регионалното разпределение, на местата с по-ниска степен на икономическо развитие и ограничен административен капацитет.

Николай Василев: Приходите в Бюджет 2024 са надценени, страната задлъжнява опасно

Николай Василев: Приходите в Бюджет 2024 са надценени, страната задлъжнява опасно

Икономистът се усъмни в скорошното ни присъединяване към еврозоната

Положителното в конкретния случай е, че местните власти имат инструмент да смекчат повишенията, като намалят самата данъчна ставка в случай, че рискът от спад на събираемостта - или пък прекалено голям ефект върху бюджетите на бедните домакинства - е прекалено голям. От друга страна, дори в момента за много общини има значителен потенциал за увеличаване на приходите при действащите ставки и данъчни основи чрез по-активни и ефективни действия на администрацията.

Текстът е от блога на Института за пазарна икономика - можете да го видите с интерактивни графики ТУК. Заглавието и акцентите са на редакцията.