Министерството на финансите, както предварително прогнозира, отчете за август по Консолидираната фискална програма (КФП) минимален дефицит от 51.9 млн. лева. На пръв поглед нищо работа, но като сравним тези данни с резултата от предния месец, ще видим, че само за август 2023-а дефицитът е бил половин милиард лева. Още по обезпокоителни са данните от миналата година, когато за осемте месеца на 2022-а салдото на КФП е било положително в размер на 1.7 млрд. лева.

Причината за тези значителни разлики, както може да се очаква, са в две посоки. Приходна и разходна. За разходите е ясно. Благодарение на политиката на правителството бюджетните харчове нарастват и ще продължат да нарастват в геометрична прогресия и през следващите години.

Например, според данните на самото Министерство на финансите за осемте месеца на 2023-а разходите по КФП са близо 42.53 млрд. лева - 57.3% от годишните разчети, което е с над 4.92 (13.1%) повече в сравнение със същия период на миналата година. Ако се направи сравнение със същия период на 2022-а ще видим, че темповете на ръст дори са по-ниски. Но все пак увеличението изразяващо се милиарди левове се запазва.

Снимка 624250

Източник: БГНЕС

В приходната част ситуацията изглежда по следният начин: "На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към края на август 2023 г. са в размер на 42 475,1 млн. лв., което представлява 61,1 % от разчетите към ЗДБРБ за 2023 година. Постъпленията нарастват с 3 170,2 млн. лв. (8,1 %) спрямо отчетените към август 2022 г.", пише в статистиката ма Министерството на финансите.

В сравнение със същия период на миналата година тези резултати са с близо 5 пр. пункта като изпълнение, което поставя въпросителни за събираемостта. А още по-неприятното е че ръста на постъпленията в абсолютна стойност за осемте месеца на 2023-а се е свил с 2.65 млрд. лева, а в относителна - като проценти, е над два пъти по-нисък.

При това през 2023-а финансовото ведомство прехвърли от енергийния сектор към държавния бюджет под формата на дивиденти и предсрочно събрани вземания по предоставени заеми над 2.5 млрд. лева. И въпреки това изоставането в приходната част в сравнение с 2022-а и осезаемо. Тази тенденция може ясно да се види и при сравняване на данните за данъчните приходи където ръста за осемте месеца на 2022-а е бил 3.88 млрд. лева и 14.8%, а в края на август 2023-а е под 2.96 млрд. лева или 9.8%.

Основните предизвикателства пред проектобюджета на Асен Василев

Основните предизвикателства пред проектобюджета на Асен Василев

В приходната част най-ключово е повишаването на постъпленията от данъци

При подобни данни е ясна причината за огромните негативни разлики в балансите на КФП за осемте месеца на 2022-а и същия период на 2023-а. Ако тези данни се превърнат в тенденция, а дали това ще стане, ще се види по резултатите за октомври и ноември, тогава ще говорим за грешки при задаване на макрорамката на сегашния бюджет. Нещо за което финансовият министър бе предупреден още когато внасяше проектозакона за бюджета в Народното събрание.

На целия този фон е ясно, причината, поради която финансовият министър, е пуснал за обществено обсъждане такива предложения за промени в данъчните закони. На него му трябват нови постоянни данъчни приходоизточници. Странното обаче е че под краката на финансовото ведомство от десетилетия се търкалят огромни за българските реалности необложени доходи и активи. При това те са необложени не защото са укрити, а защото са освободени от данъци. А нали принципа на плоския данък е той да се начислява върху всички доходи.

В случая няма да говорим за доходите от пенсии, въпреки, че в повечето държави от ЕС те са натоварени със данъчно осигурителни ставки. Приемаме, не до там логичната философия,. Че пенсиите не бива да се облагат тъй като са много ниски, и оставяме настрани една база от близо 16 млрд. лева годишно, от която в хазната само като преки данъци биха могли да влизат 1.6 млрд. лева.

Има обаче и други необлагаеми по закон доходи, които са освободени от преки данъци, социални и здравни осигуровки. Например, наскоро производителите на зърно обявиха, че за последния сезон са изплатили 2.5 млрд. и половина ренти. Тези доходи по закон от близо четвърт век са изключени от плащането на пряк данък и откакто съществува Здравна каса и НОИ върху тях не се събират осигурителни вноски. Преди това е било оправдано защото в началото рентата на декар е била 10-20 лева, че и по-ниска, но сега средната рента достига 50 лева, а в някои региони за определени площи се доближава до 100 лева.

С други думи този доход вече е достатъчно висок за да бъде обложен. И ако бъде натоварен с обичаната данъчно осигурителна тежест от над 21% от него в хазната ще влязат над половин милиард лева. При това ще влизат всяка година и ще се увеличават с размера на рентата и с размера на обработваемата земя, която по данните и на НСИ и на Министерството на земеделието постоянно се увеличава. А събирането на данъците и осигуровките от тези доходи също ще е лесно, тъй като те ще се плащат при източника - земеделските производители ще ги удържат от дължимите ренти преди да ги платят.

И като стана дума за земеделските терени - т.нар. използваеми земеделски площи, трябва да е ясно, че те като земя също не се облагат с данък - този път общински. Много общини се оплакват от финансов недоимък , а в землищата им има значителни по брой и по обем земеделски земи. Впрочем според статистиката в България общият размер на използваемите земеделски площи е близо 40 млн. декара и за десет години е нараснал с близо 10 процента.

НАП ще плаща пари за сигнали за укрити данъци: Какъв е минималният бонус за донос?

НАП ще плаща пари за сигнали за укрити данъци: Какъв е минималният бонус за донос?

Има две условия , на които трябва да отговаря сигналът

И какво се оказва, че има един източник на доходи, който не е обложен, а и доходите от него не са обложени. По каква логика тогава у нас жилищните имоти и автомобилите се облагат, както и доходите от тях, ако ги давате под наем. Защо селските общини не наложат поне 10 лева данък на декар земеделска земя. Това автоматично ще вкара в бюджетите им една сума, чийто общ размер ще е близо 400 млн. лева и като цяло ще повлияе благотворно на общото фискално състояние на държавата както в национален мащаб, така и по региони.

Оказва се, че докато финансовият министър се опитва да запушва дупките в приходите на фиска, се намира в смешното състояние, което се описва с народната поговорка "Вода гази, жаден ходи".