Съобщението на Европейската централна банка за влизането на България във валутно-обменния механизъм ERM II създаде в обществото някои въпросителни относно режима на фиксирания валутен курс на лева спрямо еврото. В него пишеше:

"Във връзка с решенията, приети на 13 юли 2020 г. (вижте съобщенията на Европейския съюз от същата дата) относно централните курсове спрямо еврото във валутен механизъм II за българския лев, курсовете на задължителна интервенция за тази валути са установени считано от 13 юли 2020 г. и са представени в таблицата по-долу".

И по-долу в съобщението се казваше, че България се присъединява към ERM II със сегашния си фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро. В същото време се посочваше, че ако курсът падне под 2.24920 лева за евро или се вдигне над 1.66246 лева за евро, ЕЦБ по дефиниция на споразумението за ERM II за отклоненията от плюс/минус 15% от определения централен курс, ще интервенира на пазара за връщане на курса на лева спрямо еврото в договорените граници. Това създаде впечатлението, че се създават условия за сериозни отклонения (плюс/минус 15%) от сегашния фиксинг на лева спрямо еврото.

Малко хора обърнаха внимание на една сериозна подробност в съобщението на Еврогрупата, към което препраща EЦБ, което гласи следното:

"B cъщoтo вpeмe, cлeд внимaтeлнa oцeнĸa нa цeлecъoбpaзнocттa и ycтoйчивocттa нa вaлyтния бopд нa Бългapия, бeшe пpиeтo, чe Бългapия ce пpиcъeдинявa ĸъм мexaнизмa нa вaлyтния ĸypc cъc cъщecтвyвaщoтo cи cпopaзyмeниe зa вaлyтeн бopд, ĸaтo eднocтpaннo зaдължeниe, ĸaтo пo тoзи нaчин нямa дoпълнитeлни зaдължeния oт EЦБ".

Това означава следното: Фиксираният курс остава такъв какъвто е в момента - 1.95583 лева за 1 евро. Възможностите за пазарни отклонения се запазват в рамките определени в чл. 30 от Закона за БНБ. Там пише: "При поискване Българската народна банка е длъжна да продава и да купува без ограничения на територията на страната евро срещу левове на основата на спот валутни курсове, които не могат да се отклоняват от официалния валутен курс с повече от 0.5 на сто, включително начисляваните такси, комисиони и други разходи за клиента".

Това се потвърждава от една информация на страницата на БНБ, в която се казва, че тя извършва сделки на каса за покупко-продажба на валута с частни лица единствено за евро при курсове 1 евро за 1.95583 лева за продажби на евро и 1 евро за 1.94605 лева при покупка на евро.

Всички тези законови изисквания са валидни и в момента - след влизането ни в ERM II, и не допускат достигането на границите извън които, по правилата на ERM II, ЕЦБ ще е длъжна да интервенира.

А поддържането на сегашния фиксиран курс на лева към еврото се гарантира от огромния за размерите на България валутен резерв на БНБ от билзо 26.5 млрд. евро, който осигурява над 150 процентно покритие на лева с евро. При това, заради изискването на Закона за БНБ, валутния резерв (това са активите на управление "Емисионно") са с много по-високо качество от активите на самата ЕЦБ.

Що се отнася до определените от ЕЦБ рамки, извън които тя чисто хипотетично би трябвало да интервенира, за България те са формални и са поставени само за да се спазят правилата на механизма ERM II. Нищо повече. В противен случай ЕЦБ щеше да поиска отмяната на чл. 30 от Закона за БНБ като несъвместим с регулативната рамка на ERM II.