Външният дълг на Китай нарасна със 7.5% (12 млрд. долара) през третото тримесечие до 1.68 трлн. долара.

Скоростта на задлъжняването се забави в сравнение с измерените 8.7% през второто тримесечие (и общ размер 1.56 трлн. долара), съобщи валутния регулатор на страната.

Покачването на външния дълг е в резултат най-вече на дълговите ценни книжа, тъй като повече чуждестранни институции навлязоха на пазара на дълга на Китай, а също и на търговски кредити и авансови плащания, посочи Държавната администрация по чуждестранна валута.

"Търсенето на трансгранично финансиране в реалната икономика постепенно се увеличава, тъй като двупосочните колебания в курса на юана се увеличават значително, докато обменният курс се очаква да бъде като цяло стабилен", се казва в доклада.

Някои анализатори смятат, че китайският контрол върху капитала може да принуди фирмите да прехвърлят дълга си в долари, а китайските власти могат да насърчат повече заеми в долари да заздравят юана.

Краткосрочният външен дълг в края на септември възлиза на 1.09 трлн. долара, което представлява 65% от общия дълг, каза регулаторът.

Външният дълг, деноминиран в юани, формира 33% от общия външен дълг в края на септември.