Сред големите икономики в света една държава от Европа и една от Азия се открояват като местата, където необслужваните кредити се явяват като най-големия проблем за банковата система.

Става въпрос за Италия и Индия, където съотношението на "лошите" заеми надхвърля 9%.

Иконографика, публикувана от Bloomberg, показва, че именно европейската държава е на първо място по този негативен показател сред развитите и водещите развиващи се икономики в света. При нея показателят достига 16,4 на сто.

Според данни на Европейската централна банка (ЕЦБ) общият размер на необслужваните кредити в Италия е намалял с 50 милиарда евро до 212 милиарда евро или около 250 милиарда долара към края на юни.

За цялата Еврозона те се изчисляват на 843 милиарда евро или 990 милиарда долара, което означава, че тези на италианските банки държат една четвърт от тях.

Индия, която е на второ място по съотношение на лошите заеми, трябва да се справи с такива в размер на 207 милиарда долара. Техният дял там е 9,6 на сто. Трета е Франция с дял от 3,4%.

От друга страна с най-малък обем са тези кредити в Канада, където делът им е под 1%. След нея са Великобритания и Щатите.

Снимка 324928

Източник: Bloomberg