Най-големият притежател на американски дългови задължения за 16-ия пореден месец и през септември остана Япония. Макар че Токио намали инвестициите с 2,2 милиарда долара - до 1 трилион и 276,2 млрд. долара.

Китай, заемащ второто място на най-голям кредитор на САЩ, намали портфейла си от US Treasuries с $6,3 млрд - до $1 трилион и 61,7 милиарда долара, сочат данните на американското министерство на финансите.

Третата позиция, с голяма разлика от първите две азиатски държави, заема от Обединеното кралство (428,9 млрд. долара), четвъртата - от Ирландия с US Treasuries за 315,8 млрд. долара. Пето място заема Бразилия (265,1 млрд. долара), а шесто - Люксембург (262,5 млрд. долара).

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ в края на 2019-а?

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ в края на 2019-а?

За седмия пореден месец това е Япония, следвана от Китай

Топ 10 на притежателите на американски държавни облигации включва още Швейцария, Хонконг, Каймановите острови и Белгия.

Най-забележимата промяна сред големите притежатели на американски дългови книжа демонстрира Индия, която увеличи инвестициите си в US Treasuries със 17 милиарда долара. От март страната непрекъснато увеличава притежавания от нея държавен дълг на САЩ.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в облигациите на Министерството на финансите на САЩ през септември намалява с 12,2 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 71 милиарда долара. От тях ценни книжа за 4 трилиона и 199,5 милиарда щатски долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Япония продължава да е лидер сред страните в света по размер на притежаваните US Treasuries

Русия увеличи инвестициите в съкровищни бонове на САЩ през септември със 105 млн. долара - до 5,963 млрд. долара, като краткосрочните облигации са намалени с 651 милиона долара, до 2,550 милиарда долара, отбелязва finmarket.ru.

През април 2018 г., на фона на строгите западни санкции, инвестициите на Русия в US Treasuries намаляха почти наполовина - от 96,1 милиарда на 48,7 милиарда долара. През май същата година сумата спадна повече от три пъти, до 14,9 милиарда долара , след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на публичния дълг на САЩ. За сравнение, през 2013 г., инвестициите на Руската федерация в американската хазна надхвърляха 150 милиарда долара.