Най-големият притежател на американски държавни облигации UST (US Treasuries) в края на декември 2019 година за седмия пореден месец е Япония, въпреки че намали инвестициите в американски дълг с $ 5.9 милиарда до 1 трилион и 154,9 милиарда долара.

Вторият по големина кредитор на САЩ в края на миналата година - Китай, намали своя дял в UST с 19,3 млрд. долара до 1 трилион 69 9 милиарда долара, става ясно от актуалния доклад на Финансовия департамент на САЩ.

Кой купува и кой продава американски дълг?

Кой купува и кой продава американски дълг?

Япония твърдо остава лидер в списъка с най-големите кредитори на САЩ

Третото място се заема от Великобритания (UST за 332,6 милиарда долара), четвъртото - от Бразилия (281,9 милиарда долара), а петото - от Ирландия (281,8 милиарда долара).

Първите десет страни ,най-големите притежатели на US Treasuries включват също Люксембург, Швейцария, Каймановите острови, Хонконг и Белгия.

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Япония измести Китай като най-голям държател на американски дълг

Русия през декември 2019 г. намалява инвестициите в съкровищни бондове на Министерството на финансите на САЩ с $1,517 милиарда до 9,974 милиарда долара от $11,491 милиарда през ноември. Обемът на руските инвестиции в американски дълг намаля за първи път за предходните пет месеца. Поради антируските санкции тези инвестиции спаднаха през април 2018 г. от $ 96,1 млрд. до $ 48,7 млрд., а през май - до $ 14,9 млрд. През 2013 г. руските вложения в UST надхвърлиха 150 милиарда долара.

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Лидер сред държателите на американски държавен дълг остава Япония

Общият обем на инвестициите на нерезиденти (всички, които не са местни институционални единици) в US Treasuries намалява през декември с 44 милиарда долара до 6 трилиона и 696,3 милиарда долара. От тях ценни книжа за 4 трилиона и 77,6 милиарда долара са притежание на правителства или централни банки на други страни.