Енергията е необходима за развитието на икономиката и съществуването човечеството като цяло. Затова източниците на енергия са се превърнали в най-важните и търсени ресурси на световните пазари.

Има обаче източници на енергия, за които никой не е чувал, но които въпреки това могат да бъдат използвани за нейното генериране.

По-долу ще говорим за 5 източника на енергия, за които малко хора знаят.

Важно е да се разбере, че някои от тях изобщо не са практични и използването им на този етап не е икономически осъществимо, но има и такива, които в близко бъдеще могат да имат принос в полза на обществото.

Снимка 321947

Източник: iStock

Енергията на човека

Тук не става въпрос за човек, който генерира енергия като върти педали. Много книги и филми за научна фантастика говорят за потенциалната енергия, която човешкото тяло може да генерира.

Има два начина да получите енергия от човешкото тяло. Един метод включва движение, което изисква използването на кинетични устройства.

Вторият метод включва използване на топлината, която човешките тела генерират.

Кинетичните устройства обикновено са пасивни и генерират електричество, тъй като човек извършва нормални движения - ходи, яде, диша.

Кинетичните генератори вече се използват в различни устройства, включително часовници, слухови апарати, пейсмейкъри, както и в редица прототипи на смартфони.

Експертите прогнозират, че кинетичните генератори ще станат толкова мощни, че ще бъдат използвани за зареждане на мобилни телефони или дори лаптопи.

Вторият метод включва събиране на топлина от човешкото тяло с помощта на биотермални устройства. Такива устройства вече съществуват в ограничени количества и се използват за захранване на пейсмейкъри с енергия. Важно предимство на такива устройства е, че тяхната работа не се нуждае от движение.

Снимка 351618

Източник: iStock

Енергия на звука

Ако някога сте били на рок концерт, тогава разбира се, сте наясно със силата на мощния, оглушителен звук.

Учените откриха възможността да улавят енергията на звука и да я пренасочват към генериращи устройства.

Тъй както високоговорителите могат да преобразуват електричество в звук, пиезоелектрическите сензори могат да направят точно обратното.

Вече има прототипи на мобилни телефони, които могат да се заредят с енергия, ако човек просто говори (или крещи) в микрофона.

В света има много концепции, които използват енергията на звука за производство на електроенергия, но повечето от тези концепции все още не са широко използвани.

Съществува обаче идея, която според учените има всички шансове за широко приложение. Това устройство използва "барабан", който движи въздух във и извън камерата, докато вибрира. Движението на въздуха преминава през турбина, която генерира електричество.

Вероятно един ден в света ще има "звукови ферми", които ще използват нашия шумен свят за производство на електроенергия и ще бъдат толкова широко разпространени, колкото и вятърните централи.

Снимка 433163

Източник: iStock

Енергия на дъжда

Това е друга концепция, използваща пиезоелектрични сензори за преобразуване на енергията на дъждовните капки в електричество.

Можете ли да си представите, как инсталирането на такива устройства на покривите на къщите може да доведе до факта, че хората няма да се нуждаят от ток от електрическата мрежа по време на дъжд.

Освен това, ако свържете такива устройства със соларни панели, това значително ще намали консумацията на електроенергия от мрежата при всяко време.

Последните проучвания в тази област показват, че енергията от дъждовете може да захранва малките устройства, които използваме в ежедневието.

Ако ефективността на такива устройства се увеличи, енергията на дъжда ще се използва по-широко.

Снимка 272981

Източник: iStock

Енергия на урината

Да, има устройства, които използват такава енергия! Според Кралското химическо дружество учени от лабораторията по роботика в Бристол са създали микробиологична горивна клетка (MFC), която може да генерира електричество от урината. По време на експериментите само 25 ml урина генерира 0,25mA електричество в течение на три дни.

Разбира се, подобен метод едва ли е подходящ за захранване на компютър. Въпреки това си струва да се има предвид, че това е един от най-достъпните начини, като се има предвид факта, че всеки може да използва урината си за производство на електроенергия.

Снимка 325983

Източник: Flickr

Енергия на уличната настилка

Ако се комбинират геотермалната енергия и топлинната енергия на градската пътна настилка, се получава нов източник на енергия. В типичната градска среда температурите често се повишават много високо, поради факта, че улиците и тротоарите са покрити с асфалт, бетон и плочи.

Тези материали са способни да задържат големи количества топлина. Това е особено забележимо, ако градовете са разположени в южните ширини, където през деня температурите се повишават много, така че можете да сварите яйце на улицата точно на пътя.

Освен това има случаи, когато хората са се опитвали да преминат през такива пътища без обувки и са били хоспитализирани с изгаряния.

Концепцията за производство на електроенергия в този случай е много проста. Непосредствено под настилката се поставя тръбна система с течност. Течността се нагрява и се изпомпва в топлообменник, разположен до електроцентралата.

Тази топлина може да се използва за генериране на пара, която върти турбините. Или топлината може да се използва директно вместо вече традиционната вятърна и слънчева енергия.

Друг начин е циркулацията, причинена от нагряването на водата, да завърта директно електро генериращите устройства.