Днес човечеството изчерпа ресурсите на Земята за 2019 година, пише Associated France Press.

Става въпрос за природни ресурси като вода, почва и чист въздух.

Така нареченият Earth Overshoot Day е настъпил с 2 месеца по-рано през последните 20 години. През настоящата 2019 г. датата е най-ранната, показва проучване на Global Footprint Network.

Човечеството в момента експлоатира природата 1,75 пъти по-бързо в сравнение с това, което екосистемите на нашата планета могат да възстановят. Следователно ще са необходими 1,75 планети като нашата, за да се произведе достатъчно ресурс за покриване на нуждите на човечеството при сегашното темпо на консумация.

Този глобално екологичен преразход става все по-висок във формата на обезлесяване, ерозия на почвата, загуба на биоразнообразие и натрупване на въглероден двуокис в атмосферата. Последното води до климатични промени и по-чести екстремни метеорологични явления, които водят до още по-голям дефицит на ресурсите.

Тези изчисления се провеждат от 1986 г. и този Earth Overshoot Day настъпва с всяка година по-рано. Например през 1993 г. е 21 октомври, 2003 г. е 22 септември и 2017 г. е 2 август.