Предизвикателства в лицето на климатичните промени и липсата на работна ръка, но и възможности чрез въвеждането на изкуствен интелект и автоматизации - това е бъдещето пред земеделието в света според анализ на GlobalData. Голям фактор за бъдещето на агро сектора ще бъде внедряването на работизирани решения.

Според авторите на анализа роботиката като индустрия ще расте средно с по 17% годишно от 63 млрд. долара през 2022 г. до 218 млрд. долара през 2030 г.

Промишлената роботика в България: Машини във възход

Промишлената роботика в България: Машини във възход

Ще бъдат ли заменени заетите в производството хора от нови и нови автоматизации?

Ключово приложение на машините е т.нар прецизно земеделие, при което се използват различни химикали в минимални дози с цел намаляване на замърсяването. Това са монотонни задачи, които изморяват и излагат здравето на човека на риск. Пример за подобно решение е See & Spray - съвместна разработка на агро гиганта John Deere и стратъпа Blue River Technologies. Този робот не само пръска пестициди, но и следи за здравето на различните растения.

Освен това, в небето над земеделските площи все по-често се вдигат дронове, а други машини помагат за пренасянето на товари.

Важен фактор са и платформите за планиране, които използват изкустен интелект, за да оптимизират управлението на обработваемите площи.

"Земеделският сектор все по-добре разбира потенциална на роботите за подпомагане на хората и за повишаване на продуктивността", коментира Холи Анес-Брадшоу до GlobalData.