До пет години ще отнеме на ИТ сектора да възстанови обемите, постигнати преди кризата. Това сочат 41 процента от участниците в проучването изготвено от Infoweek.bg, проведено сред водещи на пазара ИТ компании и специалисти от ИТ сферата. 38 на сто очакват възстановяване след две години, 9% - след повече от пет, а 12 процента не могат да преценят.

53% от запитаните считат, че еврофинансирането ще повлияе на българската икономика за излизане от кризата, но бизнесът изразява и сериозно съмнение в начините за разпределяне на средствата (42% от предприятията).

Държавните поръчки не са основен двигател за бизнеса, е друг основен извод от анкетата на www.infoweek.bg. 48 на сто от запитаните разчитат изцяло на частния сектор, а 27% утвърждават, че държавата не прави нищо.

ИТ браншът е силно засегнат от кризата, единодушни са почти 80% от предоставилите становището си. 19 на сто смятат, че влиянието на кризата е слабо, а 3 процента - че ИТ не са засегнати. Не се усеща съживяване на икономиката, категорични са 63 на сто от участниците в проучването. 20% не могат да преценят, а едва 17 процента имат положителна позиция по въпроса.

47 процента от анкетираните посочват, че в никой от секторите на ИТ не се усеща съвземане от кризата. Съживяване се усеща в сектора на бизнес софтуера, смятат обаче 31% от запитаните. Това потвърждава резултатите от проучванията на InfoWeek от края на миналата година. Според 14 на сто от частвалите в сектора на комуникациите се забелязват положителни тенденции на възстановяване, а по едва четири процента си разделят секторите "Системна интеграция" и "Дистрибуция".

Забавянето на плащанията е проблемът, който най-много затруднява дейносттана българския бизнес. Това са посочили 67% от участвалите в анкетата. Корупцията е основна пречка за развитието на бизнеса пред 19 на сто от участниците, а сивата икономика спира 15 процента от тях.