Amazon обяви 14 нови споразумения за покупка на енергия от възобновяеми източници в Северна Америка и Европа, което я прави най-големият корпоративен потребител на екологична електроенергия в САЩ.

Сега компанията има общо 232 проекта за възобновяема енергия, от които 85 проекта за слънчева и вятърна енергия и 147 проекта включват инсталиране на слънчеви панели в магазини и офиси по целия свят. Въз основа на предишни споразумения, общото участие на Amazon в проекти за възобновяема енергия е в проекти с капацитет 10 GW.

Tesla смята да захранва всичките си зарядни станции с възобновяема енергия тази година

Tesla смята да захранва всичките си зарядни станции с възобновяема енергия тази година

Компанията използва и слънчева енергия в някои станции за зареждане

Новите споразумения включват слънчева електроцентрала с мощност 375 MW в Канада, която ще започне да работи през 2022 г., вятърна централа с мощност 52 MW във Финландия, слънчева централа с мощност 152 MW в Испания и др.

Енергията от слънчеви и вятърни паркове, която Amazon ще получи по последния пакет от споразумения, ще отиде за снабдяване на офисите на компанията, центрове за обработка и изпълнение и центрове за съхранение и обработка на данни.офиси, центрове за обработка и изпълнение на поръчки и центрове за съхранение и обработка на данни.

Австралия отхвърли проект за зелена енергия на стойност $36 млрд.

Австралия отхвърли проект за зелена енергия на стойност $36 млрд.

Страната се отказа от един от най-големите проекти за зелена енергия в света

Като цяло компанията планира да осигури изцяло всички свои дейности с енергия от възобновяеми източници до 2025 г., а до 2040 г. да достигне нулеви емисии на въглерод. По този начин компанията напредва в ангажимента си да декарбонизира бизнес операциите 10 години преди срока, поставен от Парижкото споразумение.

"Нашите инвестиции във вятърна и слънчева енергия в САЩ и по света сигнализират, че инвестирането в зелени технологии е правилното решение за планетата и гражданите и за дългосрочния успех на бизнеса от всякакъв мащаб по целия свят и във всички отрасли", каза основателят и главен изпълнителен директор на Amazon, Джеф Безос.