Австралия реши да отдели 1,4 милиарда долара за разработване на проекти за възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) до 2030 г., основно свързани с производството на "зелен" водород, съобщи Bloomberg в сряда. Водородът се счита за (почти) идеално гориво, без емисии на парникови газове.

По данни на агенцията, австралийски експерти вече са разрпаботили най-много проекти от всички страни в света за производство на "зелен" водород - от тях обаче, само няколко са на финален етап на реализация.

Индия заделя милиарди долари за производството на "зелен" водород

Индия заделя милиарди долари за производството на "зелен" водород

Целта е то да стане по-ефективно

През септември австралийското правителство обяви финансиране за строителството на първото в страната голямо съоръжение за получаване на водород.

Малко преди това учени от Австралия успяха успешно да разделят морска вода без добавяне на химически вещества, за да получат екологично чист водород. По-конкретно, "зеленият" водород е получен чрез разделяне на водата чрез прилагане на технологията електролиза.

Досега обаче беше необходимо да има висока степен на пречистване на водата в качеството й на "суровина", за което са необходими химически добавки. При използването на посочената технология, водородът се счита за (почти) идеално гориво, без емисии на парникови газове.

България ще мобилизира в бъдеще над 6 милиарда лева за развитие на водородните технологии

България ще мобилизира в бъдеще над 6 милиарда лева за развитие на водородните технологии

Започва изграждане на Водородна долина у нас през тази година