Преките инвестиции в България за периода януари - декември 2023 година са в размер на 3.37 милиарда евро. Отчетен е ръст от 739.4 милиона евро или 28.1% спрямо същия период на предходната година, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

През декември 2023 година потокът е отрицателен - в размер на 60.1 милиона евро, при положителен поток от 68.4 милиона евро за декември 2022 година. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 13.9 милиона евро (в т.ч. отрицателен поток от 18.1 милиона евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 23.1 милиона евро за януари - декември 2022 година.

Снимка 569752

Източник: iStock Images

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в България за периода януари - декември 2023 година:

  • Швейцария - 821.2 млн. евро
  • Австрия - 376.8 млн. евро
  • Белгия - 335.9 млн. евро
Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране още през 2024 г.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране

За колко години се изплаща имот?

Най-големите нетни отрицателни потоци:

  • Израел - 26.9 млн. евро
  • Ирландия - 22 млн. евро

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - декември 2023 година възлиза на 468.7 милиона евро. Това е 0.5% от БВП, при 532.9 милиона евро или 0.6% от БВП за януари - декември 2022 година.

През декември 2023 година нетният поток е положителен и възлиза на 7 милиона евро, при положителна стойност от 15 милиона евро за декември 2022 година.

Кредитите

Както Money.bg писа през януари, българинът тегли до 180 000 лева заем за жилище, а БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране.

Централната банка даде заявка, че е готова да затегне контрола си върху търговските банки в страната, на фона на увеличаващата се кредитна активност. Това разбрахме от думите на гуверньора Димитър Радев в последния бюлетин на Асоциацията на банките в България.

"Запазващият се силен растеж на жилищните кредити към края на 2023 г. създава условия за повишаване на задлъжнялостта на домакинствата, макар и от сравнително ниско равнище, и за бързо натрупване на кредитен риск в баланса на банковата система, което може да наложи прилагането на допълнителни макропруденциални мерки от страна на БНБ през 2024 г., като например налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите, които банките да са задължени да прилагат при отпускането на кредити за домакинствата", казва управителят на Централната банка.

По думите на Радев този риск може да бъде подсилен и от други потенциални предизвикателства пред банковия сектор през настоящата година, като например забавяне на очакваното възстановяване на европейската икономика и охлаждане на пазара на труда, съчетани с продължаваща относително висока инфлация, нарастваща дългова тежест и по-висок дял на необслужваните кредити.

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Въпреки срива на руските и израелските инвестиции