Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави консултантска помощ на Национална електрическа компания ЕАД (НЕК), при подготовката за изграждане на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ) в Югозападната част на страната, съобщиха от НЕК. Всеки от тези два нови възобновяеми енергийни източника - наречени "Батак" и "Доспат", се предвижда да осигури допълнителни производствени мощности от около 800 мегавата (MW) и ще повиши капацитета за съхранение, като по този начин ще укрепи доставките на електроенергия в България и Европейския съюз.

ПАВЕЦ може не само да генерира водноелектрическа енергия, но и да я съхранява и след това да я подава към електрическата мрежа при необходимост, подобно на огромна батерия.

По-конкретно, според подписаното днес споразумение, Консултантската служба на ЕИБ - като основен партньор на Консултантския център InvestEU на Европейската комисия - ще проучи техническата пригодност и икономическата жизнеспособност на двата проекта, а също така ще оцени и техните предимства и рискове. Това ще даде възможност на НЕК да вземе информирани решения за развитието на двата проекта.

Очаква се двата нови възобновяеми енергийни източника, които ще използват съществуващи водноелектрически каскадни язовири и резервоари в района около градовете Батак и Доспат в Югозападна България, да действат като големи акумулаторни батерии, съхраняващи зелена енергия. Това ще осигури на НЕК гъвкаво 24-часово и ежеседмично управление, бърза замяна на мощностите при извънредни ситуации и допълнителни балансиращи услуги.

Предвижда се електроцентралите (след като проектите бъдат окончателно одобрени), чиято стойност се оценява на около 900 млн. евро всяка, да влязат в експлоатация до 2032 г.

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев коментира, че "подписаното днес споразумение между НЕК и Европейската инвестиционна банка бележи важна стъпка не само за развитието на проектите ПАВЕЦ "Батак" и ПАВЕЦ "Доспат", но и за гарантиране на сигурността на снабдяването в българската електроенергийна система и за постигане на декарбонизационните цели на страната". По думите на Георгиев, споразумението е от съществено значение за отключване на потенциала и приноса на хидроенергията в енергийния преход.