Френската компания Suez ще инвестира 300 милиона евро в изграждането на завод за отпадъци за производство на енергия в сръбската столица Белград. За целта компанията за комунални услуги ще си партнира с I - Environment Investments, подразделение на втората най-голяма корпорация в Япония - Itochu.

Съоръжението ще позволи на местните власти в Белград да затворят и рекултивират депото за отпадъци на града и ще генерира 80 мегавата възобновяема енергия, съобщиха от френската фирма.

Инсталацията за производство на енергия от отпадъци ще бъде изградена от съвместно предприятие между Suez и Itochu. Съоръжението ще има производствен капацитет от 25 мегавата електроенергия и 56 мегавата топлина, обработвайки 340 000 тона отпадъци годишно.

Освен това, специална инсталация ще обработва 200 000 тона строителни отпадъци годишно. Съоръжението, което ще отговаря на най-високите европейски стандарти, ще разполага с остатъчни отпадъци до разработването на политиката за рециклиране, върху която градските власти работят в момента.

Строителството на фабриката трябва да завърши през 2021 г. След това съоръженията ще бъдат управлявани от френската компания за период от 25 години в рамките на споразумение за публично-частно партньорство.

Заводът за отпадъци в Белград е повратна точка и пилотен проект за регион, който има огромни инвестиционни нужди в инфраструктурата, особено в сектора на околната среда. Убедени сме, че публично-частните партньорства са сред най-добрите решения за комбиниране на технически, финансови и договорни резултати и се гордеем, че Белград ни избра да донесем модела в тази част на Европа", заяви Мари-Анж Дебон, старши вицепрезидент на Suez.

Градската управа съобщи през юли, че консорциумът между Suez и Itochu е единственият участник в търга за публично-частно партньорство за преработка на градските отпадъци, организиран от Международната финансова корпорация.