Фондът за рисков капитал Иновейшън Кепитъл (Innovation Capital) за поредна година реализира акселераторската програма XLRadar. През 2021 програмата се фокусира върху това да открие хората с визия, които ще развият нови успешни бизнес модели в полза на бизнеса и обществото след пандемията. Програмата осигурява финансиране на стартъпи в размер на 40 000 евро.

Една от новостите на акселераторската програма е, че тя се фокусира върху четири вертикали, които включват: електронна търговия, образование, здравеопазване и развлекателната индустрия. Innovation Capital търси екипи и компании с визия и иновативни бизнес модели, които оптимизират процеси, залагат на различни автоматизации и дигитализация и решават проблемите, с които всеки от нас се сблъсква в тази нова реалност.

До 30 май е отворена апликационната форма, в която кандидатите могат да подадат своята заявка.

Кой може да кандидатства?

Всяка компания (или екип), без реализирани приходи от бизнес модела за предходната финансова година може да заяви участие. Необходимо е да има сформиран екип, който е работил над проекта поне 3 месеца. Идеите трябва да попадат в обхвата на вертикалите или бизнес моделът да засяга целева група в една или повече сектори. Програма ще се проведе онлайн в периода от 31 май до 18 юни 2021 г.

Екипът на Innovation Capital ще посети и 6 града извън София, където ще се срещне с компании от местните екосистеми. Информационните дни ще се проведат в: София: 17 май; Пловдив: 18 май; Благоевград: 18 май; Русе: 19 май; Варна: 20 май; Велико Търново: 21 май; Бургас: 28 май. Инвеститорският ден ще се проведе на Beach Hub Каваци на 19 юни 2021 г.

За да подпомогнат развитието на екипите и техните идеи, екипът на фонда е привлякъл и изключителна селекция от ментори в лицето на опитни предприемачи, които са създали успешни бизнеси в различните вертикали.

Част от тези експерти са Мартин Кадинов ("ESL") и Георги Ненов ("Свръхчовекът") от развлекателната индустрия; Бранимир Радуилов ("Consento" и "Поликлиника България" и Георги Къдрев ("Kalvin Health" и "Imagga") - здравеопазване; Михаил Стойчев ("SMS Bump" и "Yotpo") - електронна търговия; Невен Боянов ("Тинузавър") - образование, Димитър Караиванов ("Kanbanize"), както и много други. По време на програмата ще бъдат представени и някои от компаниите, в които вече фондът е инвестирал, като Worddio (образование), Easy Doc (завеопазване) и Subscribe.bg (електронна търговия) и др.

XLRadar е интензивна едномесечна програма, която тества способността на предприемачите да постигнат конкретни цели, да валидират своите бизнес модели и да получат първоначалнa обратна връзка с пазара. Екипът на Innovation Capital и външните експерти ще наблюдават напредъка на всяка компания и ще предоставят индивидуална менторска подкрепа, както и различен набор от услуги, които имат за цел да ускорят развитието на проектите. Компаниите, които отговарят на зададените KPIs, ще бъдат поканени да представят своите проекти в рамките на Инвеститорския ден пред жури, състоящо се от членове на екипа на Innovation Capital, представители на други фондове за рискови инвестиции и бизнес ангели. Освен парична награда от 25 000 евро стартиращите компании ще получат и услуги на стойност 15 000 евро, включително разработване на софтуер, технологична инфраструктура, достъп до чужди пазари, правни услуги, дигитален маркетинг, PR и др. В допълнение, по време на 8-месечния пост акселерационен период най-добре представящите се компании могат да получат допълнително финансиране в размер на 25 000 евро, както и подкрепа при набирането на по-големи рундове.

Сред компаниите финансирани на миналогодишното издание на програмата са: Tokwise, Worddio, Easy Doc, TrenerGo, Swayde, Green Charger.

"Иновейшън Кепитъл" АД e фонд за рисков капитал в размер на 21,1 милиона евро с мандат да осигурява достъп до дялово и квази-дялово финансиране на стартиращи компании за над 200 компании. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете да управлява ресурс от 19.5 млн. евро по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и допълнителен частен капитал от 1.6 млн. евро.

"Иновейшън Кепитъл" АД е управляващото дружество на фонда Иновейшън Акселерейтър България Фонд КДА, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.