Само тази седмица са сертифицирани четири нови проекта за над 75 млн. лв. и 416 нови работни места в Стрелча, Благоевград, Пловдив и София област, съобщи Министерството на иновациите и растежа.

В Стрелча инвестицията е в медико- и балнео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над 75 работни места. В Благоевград - за изграждане на CAN линия, сграда и допълнително оборудване на стойност над 23 млн. лева. В Пловдив - за производство на електрически велосипеди за над 38 млн. лв. и 330 нови работни места, а в с. Гурмазово, Област София - за изграждане на логистична база за складиране и съхранение на чужди товари на стойност над 4 млн. лева.

Най-големият производител на свинско месо в Европа Danish Crown съкращава работни места

Най-големият производител на свинско месо в Европа съкращава работни места

От компанията обясняват причините за това

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите Българската агенция за инвестиции е изготвила положителни становища и ресорното министерство е сертифицирало проекти на стойност близо 300 млн. лева. Те имат потенциал да разкрият около 2 000 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване. Сертифицираните проекти до момента предвиждат и разширяването на съществуващата дейност в страната на вече утвърдени български и международни компании, като пет проекта от общо сертифицираните са за разширение на съществуваща вече инвестиция.

Инвестиции за над 2 млрд. лева ще разкрият 4500 работни места, ето в кои региони на страната ще изникнат нови заводи

Инвестиции за над 2 млрд. лева ще разкрият 4500 работни места, ето в кои региони на страната ще изникнат нови заводи

Намирането на терени е един от сериозните проблеми на големите потенциални инвеститори в България