Министерският съвет прие разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Хели Мед Сървиз" ЕАД - София. Това бе прието на вчерашното заседание на Министерски съвет, съобщи правителствената информационна служба.

Дружеството ще извършва полети за спешна медицинска помощ по въздух, с цел бързо транспортиране на медицински персонал или медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства), както и болни или ранени лица. Дружеството ще извършва услуга от общ икономически интерес.

За осигуряване на финансовата рамка за дейността на дружеството, Министерският съвет прие постановление, с което предвижда одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. в размер на 3 млн. лева, за формиране на капитала на "Хели Мед Сървиз" ЕАД - София.

Това е част от мерките за изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Сертифицирането на всички процеси по създаването на "Системата за медицинско обслужване по въздух" (HEMS) е под надзора на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

България е единствената държава член на Европейския съюз, която до момента не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции. Няма и изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

До момента са предприемани действия от различните ведомства, които обаче не са довели до окончателни решения, поясняват от правителството.