Прогнозната цена на природния газ за ноември 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 278,83 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 142.56 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщиха от "Булгаргаз".

Увеличението е с 30,87 или 12.45% спрямо цената на газа за октомври, която беше 247,96 лв./MWh

Прогнозната цена за ноември е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 12 септември 2022 г. За сравнение, към днешна дата цените на европейските газови пазари за доставка през ноември са около 205 EUR/MWh.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември 2022 година ще бъде депозирано в КЕВР на 1 ноември 2022 година, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 октомври 2022-а.

Плановете на "Булгаргаз" за закупуване на газ за тази и следващата година

Плановете на "Булгаргаз" за закупуване на газ за тази и следващата година

Дружеството работи по няколко "сценария" каза изпълнителният директор Деница Златева

В края на август стана ясно, че "Булгаргаз" ще участва на годишния търг през октомври за слотове за 2023 година за разтоварване на танкери с втечнен газ и съответно регазификацията му. След това ще бъдат поканени на разговори фирми за доставка на втечнен газ, за да могат да бъдат сключени договори за доставка на газ до края на 2023 година.