Председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов е внесъл в Народното събрание своите номинации за двете вакантни места за заместник председатели. За заместник-председател, отговарящ за застрахователния надзор той предлага народните представители да изберат сегашния началник на софийската териториална дирекция на Националната агенция по приходите Илиана Христова.

В мотивите си председателя на КФН посочва, че Христова има 23 годишен опит в НАП където преминава през всички стъпала на кариерното израстване. Основното й качество разбира се не са задълбочените познания в областта на застраховането, а доказаните й умения да работи с хора и да създава и да ръководи успешни екипи в областа на финансовия контрол.

"Смятам, че в актуалната ситуация, в която сме поставени за справяне с последствията от фалита на застрахователна компания "Олимпик" и със заявката, която дадохме за ограничаване и превенция на подобни случаи в бъдеще, опитът и идеите на г-жа Христова са от ключово значение", се казва в писмото на Атанасов по повод тази негова номинация. В този ред на мисли, ще е интересно дали по време на изслушването в парламентарната комисия по бюджет и финанси Христова ще представи в разгърнат план поне някои от тези свои идеи.

Освен това председателят на КФН посочва, че Илиана Христова има опит в ръководенето на администрация от 2300 човека и в непрекъсната комуникация с клиентите на най-голямата държавна администрация в България. "Смятам, че за да се справим със сериозното предизвикателство и липсата на комуникация по казуса "бонус-малус", на КФН и е необходим твърдо отстояващ позицията си лидер, с ефективни комуникационни умения и опит за стиковане на интересите на много заинтересовани по определен повод лица, чиито интереси са разнопосочни", смята Атанасов.

За заместник-председател, отговарящ за надзора над инвестиционната дейност председателят на КФН Бойко Атанасов предлага на народните представители да изберат Мария Филипова, която от 2018-а до сега е председател на Комисията по хазарта. Разбира се в тази номинация могат да се търсят паралели с хазартната природа на инвестиционната дейност, но едва ли това е водещия агрумент за издигането на тази кандидатура.

"Г-жа Филипова има впечатляващ над 10 годишен опит в законовата, правната и нормотворческа дейност в областта на финансите и държавната администрация", се казва в мотивационното писмо на Атанасов до Народното събрание.

След депозирането на двете номинации, има седемдневен срок, след чието изтичане номинираните ще бъдат изслушани по определен регламент в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

КФН вече има председател, предстои избора на заместници

КФН вече има председател, предстои избора на заместници

Как ще протече той?