През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Естония е намалял с 2,4% на годишна база до 8,9 млрд. евро по текущи цени, съобщи статистическата служба на страната. Прибалтийската република е от малките страни в ЕС, с население около 1,4 млн. човека.

Като се вземат предвид сезонно и календарно изгладените данни, БВП на страната е намалял с 0,5% през януари-март тази година в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година и с 2,1% - в сравнение с първото тримесечие на миналата година.

Бюджетът за отбрана на Естония за първи път ще надхвърли 3% от БВП

Прибалтийската република, чийто бюджет за отбрана за първи път ще надхвърли 3% от БВП

Това е включено в бюджета на страната за 2024 година

За второ поредно тримесечие известно положително влияние, макар и малко, на икономиката оказват секторът на селското, горското и рибното стопанство. След него се нареждат сделките с недвижими имоти, публичната администрация и отбраната, които имат по-скромно въздействие.

Най-голямо отрицателно въздействие за свиване на икономиката на Естония през първото тримесечие оказаха енергетиката и преработващата промишленост.

Освен това професионалните, научните и техническите дейности и търговията имаха също значително отрицателно въздействие. Незначително забавиха икономиката на страната транспортът, строителството, информационните и комуникационните дейности.

Икономиката на Япония се свива

Третата икономика в света се свива

Това показват данните за първото тримесечие на годината

През четвъртото тримесечие на миналата година частното потребление отбеляза леко увеличение, но през първото тримесечие на тази година отново намалява (с 1,4%). Значителен ръст през първото тримесечие бе отчетен само при разходите за образование, както и за ресторанти и хотели. Значително спаднаха разходите на населението за облекло и обувки, алкохол и тютюневи изделия, жилищно обзавеждане и транспорт.

Инвестициите като цяло показаха възходяща тенденция за трето поредно тримесечие, като през първото тримесечие се увеличиха с 11,1% на годишна база. Най-голямо положително въздействие оказаха инвестициите на предприятията в други сгради, съоръжения, машини и оборудване, а най-голямо отрицателно въздействие за свиване на икономиката имаха инвестициите на домакинствата в жилища.

Обемът на външната търговия на Естония се свива вече от година и половина насам. През първото тримесечие на 2024 г. износът на годишна база намалява със 7,8%, а вносът - с 6,7%. Износът и вносът на конкретно на стоки намаляха с около 10%, което бе повлияно най-вече от свитата търговия с електроенергия и дървен материал.

През 2023 г. БВП на Естония се понижи с 3% след спад от 1,3% през 2022 година.

Окончателни данни: Естония (най-вероятно) е с най-голям икономически спад в ЕС за 2023-а

Окончателни данни: Страната от ЕС, която (най-вероятно) е с най-голям спад на БВП за 2023 година

Икономическият спад на прибалтийската република е дори по-голям от прогнозата на ЕК