Страната в Европейския съюз с най-голям спад на брутния вътрешен продукт (БВП) за2023 г. ще се окаже, че е Естония, пише ERR (Естония).Според данните на Европейската комисия, това ще се случи основно поради нарастване на държавния дълг на страната, бюджетния дефицит и намаляване на заетостта.

В последната си икономическа прогноза Европейската комисия предвижда свиване на БВП на Естония от 2,6%, което е най-голямото за страните от Европейския съюз. Въпреки това, през следващата година, според комисията, икономиката на страната може да нарасне с 1,9% (това обаче не би компенсирало напълно спада за тази година). По оценките на ЕК, икономиката на Естония тази година ще има спад поради по-ниското частно потребление, по-малък обем инвестиции, влошени условия на основните й търговски партньори.

Разследват най-голямата банка в Естония за пране на пари

Разследват най-голямата банка в Естония за пране на пари

Шведската банка Swedbank AB съобщи, че нейното естонско подразделение е разследвано от властите

Въпреки че правителството на страната реши да увеличи данъка върху продажбите от 20 на 22% от следващата година, Европейската комисия прогнозира, че тазгодишното увеличение на цените средно с 9,4% (едно от най-високите в ЕС) може да се забави до 3,5% през 2024 г. Комисията обосновава забавянето на инфлацията с това, че цените на стоките вече са се повишили и ценовият натиск върху енергоносителите и хранителните продукти намалява.

Дефицитът на държавния бюджет на Естония тази година би трябвало да нарасне до 2,9% от брутния вътрешен продукт (БВП), т.е. все пак няма да превиши изискването за страните от ЕС за стойност от максимум 3% от БВП.Това до голяма степен се дължи на по-високите заплати на учителите и персонала за вътрешната сигурност, по-високите пенсии и увеличенията на разходите за отбрана, както и на детските надбавки - и то когато икономическата активност и растежът на събираемостта на данъците се забавят, смятат от ЕК.

Според прогнозата на ЕК, бюджетният дефицит на Естония по всяка вероятност през следващата година леко ще намалее заради увеличението на данъците - до 2,4% от БВП. За 2025 г. обаче, се очаква бюджетният дефицит на страната да нарасне отново и то до 3,6% от БВП, след което предвижданията са трайно да се понижи през следващите години.

В Полша, Естония и Финландия карат най-старите автомобили в ЕС

В тези три европейски държави карат най-старите автомобили

А къде автопаркът е най-обновен?

Като цяло държавният дълг на Естония се очаква да нарасне от 19,2% от БВП тази година до 23,2% от БВП до 2025 г., но въпреки това остава на най-ниското ниво в Европейския съюз. (Максималното ниво за страните от ЕС, според изискванията, е 30% от БВП за всяка страна.)

От друга страна, естонският пазар на труда се променя. Ако доскоро компаниите в страната се опитваха да задържат служители и им предлагаха и работа на непълен работен ден, сега безработицата расте. Заетостта намалява в строителството, производството и търговията на дребно, докато заетостта в сферата на услугите може да се увеличи.

Като цяло икономиката на Европейския съюз може да нарасне с 0,6% тази година, като растежът ще се ускори до 1,3% през следващата година, се казва в актуалната прогноза на ЕК. Инфлацията в ЕС се очаква да достигне средно 6,5% тази година, но догодина може да падне до средно 3,5%.

Германската икономика навлезе в рецесия

Най-голямата икономика на Европа навлезе в рецесия

Две поредни тримесечия БВП на страната се свива, макар и слабо