България е сред топ 3 на страните в Европейския съюз (ЕС) по отношение на дела на хората, готови да купуват повече локални продукти с цел по-отговорно потребление. 54% от българите са готови да разчитат повече на локалното производство, като по този показател сме на второ място заедно с Португалия и след Италия, където това важи за 60 на сто от хората.

Това показват изчисленията в изданието "Обсерватория" за 2020 година на групата BNP Paribas Personal Finance. В него са включени мненията на над 14 000 души от 15 европейски страни.

"Въпреки, че то беше проведено преди Ковид-19 кризата, някои от основните изводи предсказаха бъдещето и могат да бъдат отнесени към днешната ситуация. Над 14 000 души от 15 европейски държави, сред които и България, заявиха, че според тях Земята е в опасност и за да я спасим ще трябва да променим поведението си и да бъдем по-отговорни потребители", посочват от компанията.

Според изследването българите са на първо място в ЕС и що се отнася до мнението, че са необходими усилия в посока изграждането на законодателство, което да защитава околната среда. 40% от интервюираните у нас хора смятат, че отговорното потребление и защитата на околната среда ще бъдат наложени със закони. За ЕС средното ниво е 31%.

По-голямата част от българите посочват, че сами са взели решение да потребяват отговорно. Такова мнение са споделили 68% от анкетираните.

Този показател е близък до средния за ЕС. Най-много хора приемат отговорното потребление като кауза в Португалия - 83%. Друга интересна цифра е, че 92% от българите се определят като отговорни потребители.

"В дългосрочна перспектива повечето европейци вярват, че отговорното потребление ще бъде наложено от самите потребители. Това мнение се споделя от 35% от участниците в проучването. Само 25% от българите споделят увереността, че потребителите ще променят навиците си сами докато 64% от унгарците са на тази позиция, което е най-високото ниво в ЕС", посочват от BNP Paribas.

От друга страна 34% от европейските граждани са на мнение, че промяната в потребителските навици ще бъде наложена с данъци. Според тях възприемането на принципа "Който замърсява, плаща" ще бъде най-ефективно за спасяването на Земята.