Когато се говори за българите в чужбина, често в публичното пространство се споменават разнообразни числа, които рядко почиват на конкретни данни. Какво показва официалната информация?

Официалната българска статистика показва, че напусналите България през последните три десетилетия са около 900 хиляди души, като около половината от тях (461 000 души) са заминали между 1985 и 1992 г. в рамките на т. нар. "голяма екскурзия" - или принудителното изселване на българи с турски произход по времето на комунистическия режим, показва доклад на "Институт Отворено общество София", подготвен от Георги Ангелов и Марин Лесенски.

Данните от чужди статистики посочват по-висока обща емиграция за над 30-годишния период: около 1.1 милиона души. Те са получени от преброявания на населението, които често включват и въпрос за месторождението. От тях можем да разберем и колко българи има в различните държави по света.

През последните три десетилетия най-много хора са напуснали страната в края на 80-те години (изселването на българските турци) и през кризисните 90-те години на миналия век, но оттогава миграцията значително намалява, сочи докладът.

Двата основни фактора за намаляване на населението са отрицателният естествен прираст и нетната миграция (заминаване) на българските граждани. За целия период от 1985 до 2016 година населението на България е намаляло с 1.85 милиона души. Според НСИ повече от половината (над 52%) от намалението се дължи на отрицателен естествен прираст (разликата между раждаемост и смъртност), докато близо 48% се дължи на нетната миграция. Близо половината от нетната миграция се дължи на изселването на българските турци в края на комунизма.

През последните три десетилетия данните показват тенденция на постепенно, значително намаляване на броя на хората, напускащи България. Средногодишната нетна миграция в края на 80-те години е над 66 хиляди души (заради изселването на българските турци), намалява на над 27 хиляди души през 90-те години и 17.5 хиляди души между 2001 и 2011 г. По данни на НСИ за периода след последното преброяване нетната миграция е малко над 4 хиляди души средногодишно. Най-голям брой хора напускат България когато има визови ограничения, когато страната е в негативния списък на Шенген, както и при значителни трудности в трудовата миграция. Обратно, в последното десетилетие нетната миграция намалява въпреки членството в ЕС, въпреки безвизовия режим с близо 150 страни по света и свободата на движение, установяване и работа в рамките на ЕС. Членството в ЕС не е увеличило миграцията, но е дало възможност за легализация и по-добри възможности за работа на българските граждани. Свободният режим на движение и пълният достъп до трудовия пазар на ЕС всъщност дава предимства - например, българите може да заминават и се връщат спокойно, като се ползват от правата си на европейски граждани.

Къде живеят българите, напуснали родината?

Според данните от преброяването на населението в приемащите страни, към 2011 г. извън България живеят около един милион души, които са родени в България. Най-много - половин милион българи - живеят в други страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (основно в Испания, Гърция, Германия, Великобритания и Италия). Значителен брой имигранти, родени в България, живеят още в Турция - малко над 400 хиляди - както и в Северна Америка, където те са малко под 100 хиляди.

Пълен списък вижте в доклада ТУК.

Обръща ли се тенденцията на напускане?

В последните няколко години се наблюдават интересни промени във външната миграция. От една страна, броят на напускащите страната се запазва на високи нива - около 25 хиляди души средногодишно за последните 5 години. От друга страна, обаче, постепенно се увеличава обратният поток към страната - за последните 5 години той надминава 21 хиляди средногодишно. Така, нетната миграция от страната е средно около 4 хиляди души годишно, което е значително под нивата за последните три десетилетия.

Според националната статистика, през 2016 г. 21 241 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. От тях 46% са родени в България - т.е. това са българи, които са се върнали обратно в България, други 9% са родени в други страни от Европейския съюз, а останалите идват основно от Турция, Русия и Украйна. През последните три години ежегодно в България се завръщат около 10 хиляди души, родени в България.

Темпът на завръщане би могъл да се увеличи при наличие на висок икономически растеж, растяща заетост, намаляване на разликата в доходите и стандарта на живот между България и страните от Западна Европа. Вече има подобни примери в нови страни членки като Естония, където за втора поредна година нетната миграция е отрицателна, т.е. повече хора се заселват в страната, отколкото я напускат.