От днес заплатите на педагозите стават по-високи, като минималното трудово възнаграждение за заетите в сектора ще бъде 760 лева. За главните учители тази граница е 836 лева, а за старшите - 792 лева. Заплатите на директорите от своя страна ще достигнат 950 лева.

Промяната влиза в сила, след като преди месеци Министерски съвет (МС) прие увеличение с 15% на възнагражденията на работещите в сферата.

Промяната засяга освен учителите и възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, треньорите и други, заети в сектора образованието.

Менда Стоянова: Увеличаваме учителските заплати с още 20-25% догодина

Менда Стоянова: Увеличаваме учителските заплати с още 20-25% догодина

Търсят се начини за увеличение и в други сектори

Това е част от стратегията на кабинета за поетапно нарастване на заплатите на учителите в следващите 4 години. Целта е до 2020 година те да стигнат границата от 1500 лева.

По думите на председателя на бюджетната комисия към Народното събрание Менда Стоянова планираното за 2018 година увеличение е в рамките на 20-25 на сто.

"Предвиждаме цялостни инвестиции в образование - в материална база и съвременни форми на обучение", коментира тя в интервю през тази седмица.

По нейните думи по-големи възнаграждения трябва да има още за социалните работници, заетите в НОИ, както и тези в музеите и библиотеките.