През периода 16-18 декември т.г. в Пловдив, Благоевград и София ще се проведат интервюта за работа в Испания. Обявени са 155 свободни работни места в селското стопанство за бране на ягоди. Срокът за кандидатстване е 11 декември, съобщава Агенцията по заетостта. 

Работодателите предлагат нетно възнаграждение в размер на 36,54 € на ден (след внасяне на социални, здравни осигуровки и ДОД). Разходите за път до Испания са за сметка на работодателите, а връщането до България е за сметка на работника. Работното време е 6 ч. и 30 мин. на ден при шестдневна работна  седмица, а почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия. 

Предвид възможностите за настаняване, кандидатите трябва да са жени на възраст от 18 до 40 г. Трябва да имат опит в селскостопанска работа, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно. 

Очакваното заминаване на одобрените след интервюто кандидати е през февруари и март 2016 година. 

Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период от 15 дни. 

Кандидатите следва да заявят своя интерес в бюрата по труда по местоживеене.