Все по-трудното привличане на кадри се очертават като най-сериозният проблем пред хотелския бизнес у нас. Много по-сериозен от недостатъчната заетост, ограниченията за международни пътувания или евентуална четвърта ковид-вълна. Това показва второто национално допитване за тази година на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE). Ако през март 50% от участниците в допитването са отговорили, че очакват сериозна липса на кадри в близко бъдеще, то през юли този процент скача почти двойно - 90%.

Ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост е най-доброто решение, с което може да се реши проблемът с кадрите в хотелите, според малко повече от половината от мениджърите и собствениците. Опцията за внос на персонал се класира на второ място със 17%, а други варианти, като работата с бюрата по труда (6%) и ангажирането на служители във възрастовата група "55+" (3,5%) в момента не представляват особен интерес.

През тази година се очаква за първи път някои държави, като Франция и Гърция, да въведат изискването за задължително представяне на имунизационен сертификат при посещението на заведения, културни мероприятия и други. У нас, едва 20% от участниците в допитването отговарят положително за въвеждане на подобни мерки в България, докато над две трети от тях смятат, че подобно изискване по-скоро не би било полезно.

И все пак бизнес климатът в туризма и по-специално в хотелския бизнес е станал по-благоприятен в сравнение със средата на миналата година - твърдение, което се подкрепя от над 60% от анкетираните. Около една трета смятат, че няма промяна спрямо 2020 г., а 10% са на мнение, че той се е влошил.

Около една трета очакват ръст на чуждите туристи у нас, малко над 40% обаче са песимисти в очакванията си.

Промяната в настроенията сред хотелиерите ясно личи от техните очаквания за времето за възстановяване на бизнеса и връщането му към нивата от 2019 г., която се възприема като върхова за туризма у нас. През март, по-малко от 5% от попълнилите анкетата са очаквали възстановяване след по-малко от година, докато в средата на 2021 г. този процент нараства повече от два пъти - 11,5%.

Крайните песимисти - тези, които очакват възстановаване след повече от 5 години, също са намалели - от 10% на 5%.

Любопитен факт е, че една десета част от попълнилите настоящата анкета отбелязват, че в момента техният бизнес се представя по-добре, отколкото през 2019 г.