Въпреки предизвикателствата, породени от пандемията, нарушаването на веригите за доставки и забавянето на строителството, добавянето на възобновяеми мощности през 2020 г. се разшири с повече от 45% от 2019 г. и счупи нов рекорд, се посочва в нов доклад на Международната агенция по енергетиката, която само преди седмица призова прекратяване на всички инвестиции в добива на изкопаеми горива.

Този втори рекорд се състои от ръст на вятърните мощности с 90% на годишна основа. Той е допълнен и от 23% ръст на новите слънчеви фотоволтаични инсталации до почти 135 GW през 2020 г.

Инсталирани мощности

Снимка 532898

Източник: Международна агенция по енергетиката

Политическите динамики в Китай, САЩ и Виетнам предизвикаха безпрецедентен бум на увеличаване на капацитета за възобновяеми източници през 2020 г. Само Китай беше отговорен за над 80% от увеличението на мощностите годишно от 2019 до 2020 г., тъй като проектите за наземни вятърни и слънчеви фотоволтаични системи трябваше да бъдат свързани към мрежата до края на 2020 г.

В САЩ компаниите за вятърна енергия завършиха проектите си преди изтичането на данъчния кредит за производство, въпреки че той беше удължен за още една година през декември 2020 г. Във Виетнам се наблюдаваше безпрецедентен ръст на инсталациите в търговски и жилищни обекти.

Така само в тези страни са свързани почти 150 GW нов възобновяем капацитет през последното тримесечие на 2020 г. Това е над два пъти повече спрямо същото тримесечие на миналата година и повече от мощността, инсталирана през първите три тримесечия на 2020 г. Като цяло, прогнозите за тримесечното внедряване на Международната агенция по енергетиката показват, че забавянето на ръста на възобновяеми мощности беше ограничено само до първото тримесечие на 2020 г., главно в Китай, докато дейностите продължиха силно в останалата част на света въпреки непрекъснатите ограничения на движението и ударите върху веригата на доставки. Декемврийският скок в новите инсталации също показва, че веригите за доставка на слънчева и вятърна енергия са успели да осигурят рекорден брой проекти в Китай, САЩ, Виетнам и различни европейски страни.