България ще пести по 11 660 долара от всеки гражданин на година, ако до 2050 г. премине изцяло на зелена енергия. В тази сума влизат разходите за енергетика, за борба с климатичните промени, както и за здравеопазване. Заедно с това ще бъде предотвратена смъртта на 2527 души всяка година.

Според съвместен доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRЕNА) и на Станфордския университет българите ще плащат с 4 цента на киловат часа по-евтино или по 5,8 цента за киловат часа, ако се използват само зелени централи.

Данните от документа показват, че след 35 години най-голяма част от енергията в България или 74,4% може да идва от фотоволтаични централи. Делът на водноелектрическите може да бъде в рамките на 12,2%, а този на наземни вятърни централи – 7%.

Изчисленията сочат, че 4,4 на сто от енергията може да идва от поставени върху покривите на административни и бизнес сгради слънчеви панели и 1,6 на сто от такива, разположени върху жилищни блокове. Минимален дял в размер на 0,1 на сто у нас може да имат т.нар. приливни турбини, които генерира енергия с помощта на приливите на брега на морето.

Снимка 210839

Източник: 100.org

Докладът показва, че развитието на сектора на възобновяема енергия в България ще има сериозен положителен ефект и върху пазара на труда. 40 203 работни места могат да бъдат създадени за построяването на отделните централи, а още 52 452 души могат да бъдат наети за оперативна работа в тях.

От IRENA и Станфордския университет посочват, че ефективността на енергията, произвеждана от вятър, вода и слънце има значително по-голяма ефективност в сравнение с конвенционалната. Така, ако страната ни заложи на зелени централи, ще потребява с 39% по-малко енергия в сравнение със сегашните количества.

Снимка 210841

Източник: 100.org