В опит да запълни празните работни места в селското стопанство след Брекзит, правителството на Великобритания ще увеличи броя на издаваните визи до 30 000 за сезонните работници в сектора.

Те обаче идват на висока цена за някои от гражданите на европейски държави, включително за тези от България, след като Обединеното кралство вече не е част от пазара за свободно движение на хора на Европейския съюз (ЕС).

Всъщност българските и румънските работници, както и тези от Естония, Литва и Словения ще трябва да плащат значително по-високи такси за издаването на работните визи за 6 месеца за Острова през 2021 година. 

Според посочените условия на официалния портал на британското правителство, издаването на необходимите документи стандартно струва 244 паунда, което прави повече от 536 лева. Такава е цената на визата за сезонните работници от България, Румъния и другите 3 държави от Европа.

От друга страна гражданите на останалите държави-членки са изключение и могат да се възползват от отстъпка от 55 паунда, което прави 189 британски паунда или около 415 лева. Сред тези, които могат да се възползват от по-ниската цена, са още гражданите на Северна Македония и Турция.

От сайта Emerging Europe посочват, че са изпратили въпроси към британското правителство защо за тези 5 държави работните визи са по-скъпи. Според официалния отговор причина за това е, че тези страни "не са ратифицирали Европейската социална харта от 1961 година".

Всъщност България е страна по (ЕСХ), но страната ни ратифицира ревизирания документ през 2000 година, а не тази, влязла в сила през 1961 година.

Ето какво пише по този въпрос на сайта на българското социално министерство: "България е страна по Европейската социална харта (ревизирана) на СЕ (ЕСХ(р)). Европейската социална харта е международен договор, открит за подписване от държавите-членки на СЕ. ЕСХ утвърждава на международноправно ниво основните икономически и социални права, като по този начин допълва Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. ЕСХ - наричана "социалната Конституция на Европа" - влиза в сила през 1965, а през 1996 година се открива за подписване ЕСХ(р), която внася изменения и допълнения, и установява нови права. Понастоящем са в сила и двата договора, ратифицирани (единия или другия) от почти всички държави-членки на СЕ (с изкл. само на Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Швейцария). Република България е ратифицирала ЕСХ(р) на 29.03.2000 година, която е в сила от 01.08.2000 година".

Още ограничения

Освен високата цена за визите, която ще трябва да плащат работниците от едни от държавите в ЕС с най-ниски доходи, има допълнителни пречки пред тях преди да заминат за Великобритания.

Потенциалните сезонни работници ще трябва да докажат, че имат покана от работодателя си, а също така и че разполагат с достатъчно средства, за да могат да се издържат сами на Острова. Конкретно изискването е за поне 1270 британски лири.

В допълнение те ще трябва да бъдат регистрирани в британския визов център, където се вземат пръстови отпечатъци и се правят снимките за визата. В повечето държави има по един такъв, който обикновено се намира в столицата. Това означава допълнителни разходи за транспорт и настаняване за работниците.