Индия е вторият най-голям купувач на света, на второ място единствено след Китай, започна да се възстановява, след като заради мерките срещу пандемията и увеличаването на цената на благородния метал в рупии през 2020 г. той се забави, посочва Питър Шиф в блога си. Всъщност през декември пазарът отбеляза най-доброто си представяне за последните почти две години.

През последния месец на миналата година в страната са внесени общо 73,2 тона, сочат данните на World Gold Council. Това е ръст от 45% спрямо ноември и от 41% спрямо декември 2019 г.

Индустриалното търсене в страната също расте. В началото на месеца се отбелязва покачване на търсенето на бижута, водено от продажбите на годежни пръстени. Тенденцията се наблюдаваше през първите две седмици, след което търсенето се сви с началото на религиозните празници в страната.

Един тон е увеличаването на търсенето на метала от борсово търгуваните фондове в страната, като по този начин общото количество, поддържано от тях, достигна 28,3 тона, което е удвояване на годишна база. В края на 2019 г. то възлизаше на 14,8 тона.

Централната банка на страната увеличи резервите си от жълтия метал с 3,7 тона през декември, което прави покачването им с 41,6 тона за цялата 2020 г. Още преди две години институцията излезе с план, според който размерът на златото, което съхранява, трябва да нарасне от 6,5% до 10% от всичките ѝ резерви.

Ако тенденцията на силно увеличено търсене се запази, Индия ще се превърне в стимул на ценовия растеж за пазара на злато изобщо. Прогнозата е, че тя наистина ще продължи, защото населението разглежда благородния метал като средство за спасяване от щетите, нанесени от действията на политиците.

Всъщност заради вълната от фалити, заляла страната, банките затегнаха изключително много кредитирането и в тази среда местните индивиди и бизнеси използваха златните си резерви като източник на средства или като гаранции по заемите. Данните показват, че домакинствата в страната притежават общо 25 хил. тона злато, а то даже е съществена част от брачните церемонии и много ритуали в нея.

Увеличаването на високите запаси на населението е тенденция, която продължава да се наблюдава и през миналата година, когато около две трети от търсенето му идва от бедните региони на страната, а изследване на ICE през 2018 г. показа, че 50% от домакинствата са купили злато в рамките на последните пет години. Днес 87% от домакинствата притежават злато под някаква форма, като над 75% от десетте най-бедни процента от жителите на страната са купили злато.