Инвестиционната компания на финансиста милиардер Уорън Бъфет, Berkshire Hathaway увеличи рекордно нетната си печалба през второто тримесечие на 2020 година. Това става благодарение на ръста в стойността на инвестициите при покачването на фондовите пазари след срива през първото тримесечие поради пандемията на коронавирус, показва публикуваният отчет на дружеството.

През отчетния период компанията получи 26,3 млрд. долара чиста печалба срещу 14,1 млрд. долара година по-рано. Печалбата на акция клас "А" се увеличи до $16, 314 от $ 8,608 година по-рано.

Как Бъфет наруши правилото за диверсификация и това му донесе огромна печалба

Как Бъфет наруши правилото за диверсификация и това му донесе огромна печалба

И какви са рисковете пред инвеститорите в технологичните гиганти

Според доклада за първото тримесечие холдинговата компания Berkshire Hathaway претърпя рекордна загуба от 49,7 милиарда долара.

Нетният доход включва отписване в размер на 9,8 милиарда долара, свързано с Precision Castparts, който Berkshire Hathaway закупи през 2016 г. за 32 милиарда долара. Отписването на гудуила и други нематериални активи на производителя на аерокосмическо и енергийно оборудване Precision Castparts е свързано с влошеното състояние на компанията поради пандемията на коронавирус. През първата половина на годината тя беше принудена да съкрати 10 000 работни места поради спадащото търсене на нейните продукти.

Бъфет сключи мащабна сделка за $10 милиарда. Berkshire купи активи на енергийната компания Dominion Energy

Бъфет сключи мащабна сделка за $10 милиарда. Berkshire купи активи на енергийната компания Dominion Energy

Това е първата голяма покупка на дружеството след краха на пазарите

Оперативната печалба на Berkshire, която според Бъфет, е по-показателна, тъй като изключва силно нестабилните инвестиции и приходите /загубите от деривати, падна с 10% през второто тримесечие до 5,5 милиарда долара.

Тримесечните приходи на Berkshire са спаднали с 11% до $56,84 милиарда. Приходите от застрахователния бизнес са намалели с 10% до 47,61 милиарда долара, докато събраните премии са се увеличиха с 5% до 15,6 милиарда долара. Доходите на компаниите от железопътния бизнес, енергетиката и комуналните услуги, намаляха с 15% до 9,23 милиарда долара.

Инвестиционният доход на Berkshire "излетя" почти 4 пъти - до 40,09 милиарда долара.

Общият обем на активите на инвестиционното дружество в края на второто тримесечие възлиза на 788,133 милиарда долара срещу 817,729 милиарда долара в края на 2019 година.

В това число портфолиото от акции, притежавани от Berkshire, беше оценено на 207,454 милиарда долара (248,027 милиарда долара в края на 2019 г.). Приблизително 71% от тази сума е съсредоточена в акциите на четири компании: American Express (14,4 милиарда долара), Apple (91,5 милиарда долара), Bank of America (22,6 милиарда долара) и Coca-Cola (17,9 милиарда долара). Към 31 декември 2019 г. общият дял на тези компании в общото портфолио е около 60%.

През последното тримесечие Berkshire Hathaway изкупи собствени акции за 5,1 милиарда долара, а общо през първата половина на годината - за 6,7 милиарда долара.

От началото на тази година акциите от клас "А" на инвестиционната компания поевтиняха със 7,4%.