Кремена Георгиева e нoвият мeниджъp "Kopпopaтивни комуникации" нa Каuflаnd Бългapия. Ha тaзи пoзиция тя щe oтгoвapя зa cтpaтeгичecĸoтo планиране и управление нa пyбличнитe ĸoмyниĸaции на компанията. Тя има повече от 15 години опит в сферата на корпоративните и вътрешни комуникации, връзките с обществеността и корпоративната социална отговорност.

В професионалния й път досега е заемала ръководни позиции, свързани с управлението на публичните комуникации в две министерства - Министерството на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите.

Била е и част от комуникационния екип на Столична община. Кариерното й развитие се свързва и с управлението на първия български колеж по комуникации - М3 Communications College.

Кремена Георгиева е доктор по убеждаваща комуникация и бакалавър по "Връзки с обществеността" от Софийския университет " Св. Климент Охридски".

Преминала е редица чуждестранни професионални обучения, свързани управление на комуникациите и реализиране на цялостни комуникационни стратегии. Дългогодишен хоноруван преподавател е в НБУ